Zahteva za izdajo mnenja o skladnosti projekta oziroma projektne dokumentacije z občinskimi prostorskimi akti

Oddaj zahtevo

Opis postopka

Priloge

Dodatna pojasnila

Pristojni, dodatne informacije