Zahtevek za izdajo odločbe o plačilu komunalnega prispevka

Oddaj vlogo

Opis postopka

Priloge

Dodatna pojasnila

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov