OB OBISKU KANINA TUDI DODATNA PONUDBA

V avgustu se obiskovalcem Kanina pogosto zgodi, da naletijo na presenečenja v obliki dodatne ponudbe tako pri Bum baru kot tudi ob Kaninskih legendah ob vrnitvi v dolino.

Preberi več...

OZAVEŠČEVALNA PLAKATNA KAMPANJA

V Posoškem razvojnem centru (PRC), katerega soustanoviteljica je seveda tudi Občina Bovec, so domislili zanimiv pristop k ozaveščanju o bolj odgovornem ravnanju obiskovalcev Julijskih Alp. Večji obisk pomeni tudi večjo obremenitev naravnega okolja, zato je nujno ozavestiti obiskovalce, d vsak ravna bolj odgovorno in v spoštljivem odnosu do narave.

Preberi več...

DELNA ZAPORA CESTE V VASI SOČA

Direkcija Republike Slovenije je Občino Bovec obvestila, da je bilo zaradi ureditve priključka na državno cesto izdano dovoljenje za delano zaporo ceste Trenta-Bovec v vasi Soča, in sicer od 3. 8. do 14. 8. 2020.

Preberi več...

PRIKAZOVALNIK PROSTIH PARKIRNIH MEST NA MANGARTSKEM SEDLU

Na cesti RT-902, odsek 1019 Strmec  –  Mangart oziroma natančneje od Mlinča do Mangartskega sedla je od 4. 7. 2020 vzpostavljen prilagojen prometni režim. Zaradi prometne varnosti, pomanjkanja parkirnih mest in umirjanja prometa na območju Mangartskega sedla je hkratno število vozil na mangartski cesti omejeno trenutno na 80.

Preberi več...

OBČINA BOVEC TUDI POGODBENO V KONZORCIJU 17

Župan Občine Bovec Valter Mlekuž je včeraj podpisal pristopno pogodbo h Konzorciju 17, katerega glavni nalogi sta pridobitev ustreznih finančnih sredstev za vzpostavitev struktur programskih podsistemov integrirane dolgotrajne oskrbe v občinah Konzorcija 17 in ustanovitev Javno zasebnega zavoda, ki bo v imenu občin izvajalec programov.

Preberi več...