BOVEC, 8. julij 2013

Občina Bovec na podlagi prvega odstavka 58. člena ter četrtega odstavka 82. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07- UPB-3 in naslednji, v nadaljnjem besedilu ZJU) objavlja javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta na položaju

TAJNIKA OBČINSKE UPRAVE OBČINE BOVEC

RAZPIS JE ZAKLJUČEN.