Bovec, 16.6.2022

Občina Bovec na podlagi 7. člena Statuta Občine  Bovec (Uradni list RS št.72/6, 89/10 in 75/17) in Odloka o proračunu Občine Bovec za leto 2022 ( Uradni list RS št.11/22 in 38/22), objavlja

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV NA PODROČJU DRUŽBENIH DEJAVNOSTI V OBČINI BOVEC V LETU 2022.

Rok za prijavo je 11.7.2022.