Javni poziv za iskanje poslovnih idej je del projekta ” ARTISTIC – Vrednotenje bogastva nesnovne kulturne dediščine (NKD) za lokalni trajnostni razvoj v regijah Evropske skupnosti“, ki se financira v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Interreg CENTRAL EUROPE (oznaka EC1152).

PODLAGA

Soška dolina je bogata z nesnovno kulturno dediščino. Različna znanja, spretnosti in sposobnosti ljudi oblikujejo našo družbo, oblikujejo naš življenjski prostor, dajejo perspektivo prihodnosti, dajejo nam vir za razvoj produktov in storitev. Mnoge izginjajo iz našega okolja, tudi če se nam v tem trenutku ne zdijo dobičkonosne, jih je potrebno ohraniti. V okviru projekta Interreg »ARTISTIC« je mogoče identificirati, podpreti in spodbujati nove možnosti na področjih, ki jih želimo ohraniti za prihodnje rodove in se z njimi tudi preživljati.

NAMEN POZIVA

Namen pozivaje opredelili, izbrati in spodbuditi k razvoju obetavne poslovne ideje, usmerjene v izkoriščanjepotenciala nesnovnekulturne dediščine za razvoj produktov ali storitev v skladu z UNESCO definicijo.Nosilcem poslovnih idejbo ponujen program usposabljanja za razvoj produkta ter pomoč pri pripravi in pregledu poslovnega načrta. Druga faza predvideva izvedbo promocijske kampanj ter možnostprijaveposlovne ideje na množično financiranje.

 

POMOČ PRED PRIJAVO pilotnega projekta – ideje

 • elektronsko svetovanje: na občini Bovec smo vam na voljo za vsa vprašanja in pomoč preko elektronske pošte artistic@bovec.si ali metka.belingar@bovec.si;
 • oseben pogovor: v ponedeljek 18.2. in 25.2., med 9.00 in 12.00 uro nas lahko obiščete občini Bovec v pisarni Artistic projekta, kjer vam bomo na voljo za vsa vprašanja in pomoč pri prijavi pilotnega projekta na razpis;
 • organizacija informativnega dne: v soboto, 23.2.2019, med 10.00 in 14.00 uro ste vljudno vabljeni, da se udeležite okrogle mize na temo PILOTNI PROJEKTI NESNOVNE KULTURNE DEDIŠČINE, v mali dvorani Kulturnega doma Bovec, kjer vam bomo bolj podrobno predstavili naš projekt, vam predali natančne informacije o pozivu in vam razložili sledeč razvoj projekta. V odprti debati boste dobili povratne informacije o vaši zamisli.

KAJ IŠČEMO

Iščemo in podpiramo poslovne ideje, ki so povezane z znanjem na področjih:

 • tradicionalne obrti in gospodarjenja,
 • rokodelskih in drugih spretnosti,
 • umetnosti, pripovedništva, uprizoritvenih umetnosti,
 • tradicije in običajev,
 • znanj in prakse, ter storitve povezane z našim naravnim okoljem.

KAJ PONUJAMO

V prvi fazi:

 • podporo projektom z inovativnimi idejami;
 • analizo ideje s pomočjo strokovnih sodelavcev in ovrednotenje;
 • izvedbo usposabljanja gledena potrebe razvoja produkta ali poslovanja;
 • pomoč pri pripravi poslovnega načrta, usmerjenega v morebiten vstop v mrežo množičnega financiranja.

V drugi fazi:

 • nosilcem projektnih idej bo omogočen dostop in umestitev le teh na platformah za mednarodno množično financiranje (crowdfunding).

 

POGOJI ZA VKLJUČITEV V DELAVNICE:

 • skladnost poslovne ideje z Unescovo opredelitvijo NKD;
 • krepitev in vključevanje lokalnih virov (krepitev običajev, navad, tradicije in vključevanje lokalnih interesnih skupin);
 • inovativni elementi:aliideja ponuja nove priložnosti ali nove izdelke / storitve? Ali olajšuje dostop do novih izdelkov ali storitev? Ali ponuja večjo učinkovitost in boljši učinek? Ali je to inovativno s tehnološkega vidika? Privablja mlade generacije in uporablja inovativna orodja? Ali je to inovativno s socialnega vidika? Ali uporablja inovativne distribucijske kanale?
 • projektna skupina: razpoložljivostnekaterih ali vseh potrebnih veščin za uresničitev ideje se nahaja znotraj skupine; verodostojnost in zanesljivost projektne skupine glede na specifično poslovno idejo; motivacija.
 • mreža partnerjev, ki so na voljo za izvajanje projekta; ta mreža je prav tako zelo pomembna za podporo potencialne kampanje za množično financiranje;
 • trajnost ideje: sposobnost projektne ideje, da pritegne vire in zagotovi njegovo kontinuiteto skozi čas;
 • tržnost ideje: privlačnost ideje na ciljnem trgu;
 • nosilci poslovne ideje živijo naobmočju Občine Bovec ali pa je njihova ideja povezana z Bovško dediščino.

ROK IN METODE ZA PREDSTAVITEV IDEJ

Če želite sodelovati, izpolnite obrazec za prijavo na poziv, ki ga najdete na povezavi: PRIJAVNI OBRAZEC in  ga pošljite na artistic@bovec.si ali metka.belingar@bovec.si

Upoštevane bodo izpolnjene prijave, ki bodo prispele do vključno 28/02/2019.

Seznam udeležencev bo objavljen do 14. marca 2019 na spletni strani OBČINE BOVEC.

OSTALE INFORMACIJE IN ODDAJA PRIJAV ONLINE:

Metka Belingar 
metka.belingar@bovec.si
tel: +386 (0)31 312 733

Manja Pečkaj 
artistic@bovec.si
tel: +386 (0)31 424 017