Bovec, 5.05.2022

Na podlagi 17. in 21. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20 in 3/22 – ZDeb), 10. člena Pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje Letnega programa športa v občini Bovec (Ur.l.RS, št. 27/17) in določb Letnega programa športa v občini Bovec za leto 2022 (sprejet na 21. redni seji Občinskega sveta Občine Bovec dne, 7.4.2022) Občina Bovec objavlja

javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v občini Bovec za leto 2022.

  1. Razpisni obrazci
  2. Pravilnik za vrednotenje LPŠ 2022
  3. Osnutek pogodbe
  4. Označitev kuverte

Rok za prijavo je do vključno 27.5.2022.