POZIV OBČANOM NA PODAJO PRIPOMB, SPREMLJEVALNIH PREDLOGOV ALI DOPOLNITEV NA PREDLAGANI ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI ORGANA SKUPNE OBČINSKE UPRAVE

8. 3. 2024 Tjaša K. T. (Urad župana z glavno pisarno) 298
08.03.2024
Objave in pozivi
08.04.2024 do 00:00
Tjaša Kranjc Trebše
05 38 41 902