UREDITEV PARKIRIŠČA LEPENA CENEJŠA OD PREDVIDENEGA

12. 6. 2018 10