20. redna seja

55
Seja je potekala dne 06.07.2017 ob 18.00

Predpisi, sprejeti na tej seji

Odlok o rebalansu proračuna Občine Bovec za leto 2017 (Uradni list Republike Slovenije št. 41/2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 06.07.2017
Začetek veljavnosti: 29.07.2017
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Bovec (Uradni list Republike Slovenije št. 18/2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 06.07.2017
Začetek veljavnosti: 15.04.2017
Tip objave: Odlok
Vsebina: Gospodarske javne službe
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Bovec (Uradni list Republike Slovenije št. 38/2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 06.07.2017
Začetek veljavnosti: 15.07.2017
Tip objave: Odlok
Vsebina: Gospodarske javne službe
Obvezna razlaga prve alinee 25. člena Odloka o Občinskem prostorskem načrtu – OPN Bovec (Uradni list Republike Slovenije št. 41/2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 06.07.2017
Začetek veljavnosti: 29.07.2017
Tip objave: Drugo
Vsebina: Občinski prostorski načrti (OPN)