PREDHODNO OBVESTILO O ZAPORAH CEST V ČASU GRADNJE KABLOVODA RP BOVEC-LOG ČEZSOŠKI

13. 1. 2021 14