ZRAČNO FOTOGRAMETRIČNO IN LASERSKO SNEMANJE OBMOČJA OBČINE BOVEC

22. 3. 2021 18