NEDOSLEDNO IZVAJANJE ZAPOR NA CESTI PREDEL – TRBIŽ

13. 10. 2021 18