PREVZEM ČRPALIŠČA ZA HELIKOPTERSKO GORIVO NA LETALIŠČU BOVEC

15. 4. 2022 39