VZPOSTAVITEV SISTEMA ZA PROŽENJE SNEŽNIH PLAZOV

18. 11. 2022 19