JAVNA GASILSKA SLUŽBA V OBČINI BOVEC

Glavni izvajalec intervencijskih ukrepov in nalog v občini so operativne gasilske enote. V Zakonu o gasilstvu je določeno, da se v letni tripartitni pogodbi o opravljanju javne gasilske službe, sklenjeni med lokalno skupnostjo, pristojno gasilsko zvezo in gasilskimi društvi za gasilske enote prostovoljnih gasilskih društev določijo sredstva, ki jih zagotavlja pristojni občinski organ za opravljanje javne gasilske službe.

GZ BOVEC povezuje tri prostovoljna gasilska društva: PGD Bovec, PGD Srpenica in PGD Log pod Mangartom. GZ Bovec operativno sodeluje tudi s prostovoljno industrijsko gasilsko enoto TKK Srpenica. GZ Bovec se povezuje na regijski nivo (Severno Primorska regija) in naprej na Gasilsko zvezo Slovenije. V okviru GZ Bovec in OŠCZ Občine Bovec je organizirana tudi posebna gasilska enota za gašenje v visokogorju GAMSI, ki pokriva celotno območje v visokogorju v občini Bovec

 

 

GASILSKA ZVEZA BOVEC

Trg golobarskih žrtev 8, 5230  Bovec

E-pošta gasilskazvezabovec@gmail.com

Spletna stran: GZ Bovec

Predsednik – Adem OMEROVIĆ   GSM: 040-821 326

Poveljnik – Uroš KEMPER    GSM: 041-781 266

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO BOVEC
Rupa 13, 5230 Bovec

E-pošta cernuta.matjaz@gmail.com

Predsednik –  Matjaž ČERNUTA  GSM: 041-821 269

Poveljnik – Davor GAŠPERČIČ    GSM: 041-535 995

Pokriva področje: KS Bovec, KS Čezsoča, KS Kal-Koritnica, KS Soča-Trenta

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO SRPENICA
Srpenica 80A, 5224 Srpenica

E-pošta zan.logar@gmail.com

Predsednik –  Žan LOGAR   GSM: 031-427 909

Poveljnik – Boštjan ŽAGAR  GSM: 051-771 234

Pokriva področje: KS Srpenica, KS Žaga,

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  LOG POD MANGARTOM       
Log pod Mangartom 46A, 5231 Log pod Mangartom

E-pošta mangrtster@gmail.com

Spletna stran: PGD Log pod Mangrtom

Predsednik –  Igor ČERNUTA   GSM: 051-414 488

Poveljnik –  Gregor ČERNUTA GSM: 041-341 637

Pokriva področje: KS Log pod Mangart

 

 

POSEBNA GASILSKA ENOTA ZA GAŠENJE V VISOKOGORJU – GAMSI     
Trg golobarskih žrtev 8, 5230  Bovec

E-pošta mirobozja@gmail.com

Vodja –  Miro BOZJA  GSM: 041-650 341