SILE ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN POMOČ

so razpoložljive zmogljivosti države, lokalnih skupnosti, gospodarskih družb, zavodov ali drugih organizacij za zaščito, reševanje in pomoč ob naravnih ali drugih nesrečah.

Pomembno delovanja sile za zaščito, reševanje in pomoč je na lokalni ravni, kjer občina ureja in izvaja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter organizira in vodi zaščito, reševanje in pomoč na svojem območju.

 

ODLOK O VARSTVU PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI V OBČINI BOVEC

 

Sklep o organiziranju sil za zaščito in reševanje v Občini Bovec