Skladno z drugim odstavkom 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) Občinska volilna komisija Bovec, objavlja Poročilo o izidu volitev v občini Bovec, ki so potekale 20. 11. 2022.

Poročilo o izidu lokalnih volitev 2022

Statistika volilcev – lokalnih volitev 2022

Izidi volitev po voliščih

 

POVEZAVE ZA SPREMLJANJE REZULTATOV IN UDELEŽBE NA LOKALNIH VOLITVAH 2022

Objavljamo povezave, na katerih boste lahko spremljali udeležbo in rezultate nedeljskih lokalnih volitev v Občini Bovec.

Na dan volitev, 20.11.2022, boste lahko na spletni povezavi https://volitve.dvk-rs.si/lv2022/#/obcine/bovec/rezultati spremljali delne izide glasovanja lokalnih volitev v Občini Bovec, predvidoma po 20. uri.

Prvi podatki o volilni udeležbi bodo znani po 12. uri, glede na stanje na voliščih ob 11. uri, drugi podatki o volilni udeležbi bodo znani po 17. uri, glede na stanje na voliščih ob 16. uri.

https://volitve.dvk-rs.si/lv2022/#/obcine/bovec/udelezba

Občinska volilna komisija

OBVESTILO PREDSTAVNIKOM KANDIDATOV IN LIST KANDIDATOV

Predstavnike kandidatov oz. list kandidatov obveščamo, da bo v soboto, 19. 11. 2022, ob 16.00 uri potekala 8. redna seja Občinske volilne komisije Občine Bovec. Seja se bo začela v veliki dvorani Stergulčeve hiše, kjer bo potekalo izobraževanje za člane volilnih odborov. Takoj po izobraževanju se bo v sejni sobi Občine Bovec opravilo tudi predajo volilnih gradiv po vrstnem redu številk volišč. Na podlagi 46. člena Zakona o lokalnih volitvah ste pri delu občinske volilne komisije lahko navzoči predstavniki kandidatov in list kandidatov.

Dnevni red 8. redne seje OVK Bovec je sledeč:

 1. Izobraževanje za člane volilnih odborov
 2. Predaja volilnega gradiva volilnim odborom
 3. Razno

Vljudno vabljeni!

 

PREDČASNO GLASOVANJE

Predčasno glasovanje lokalnih volitev 2022 za župana, člane občinskega sveta in krajevnih skupnosti Občine Bovec bo potekalo v sredo, dne 16. 11. 2022 in v četrtek, dne 17. 11. 2022 na volišču št. 12: VOLIŠČE ZA PREDČASNO GLASOVANJE, in sicer na sedežu Občine Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec. Volišče za predčasno glasovanje bo odprto med 7. do 19. uro.

 

 

OBVESTILO PREDSTAVNIKOM KANDIDATOV IN LIST KANDIDATOV

Predstavnike kandidatov oz. list kandidatov obveščamo, da bo v petek, 11. 11. 2022 ob 14.00 uri v sejni sobi Občine Bovec potekala 7. redna seja Občinske volilne komisije Občine Bovec. Na podlagi 46. člena Zakona o lokalnih volitvah ste pri delu občinske volilne komisije lahko navzoči predstavniki kandidatov in list kandidatov.

Dnevni red 7. redne seje OVK Bovec je sledeč:

 1. Štetje glasovnic in priprava volilnega gradiva za volilne odbore
 2. Predlog nadomestnega Sklepa o nadomestilih
 3. Razno

Vljudno vabljeni!

 

OBVESTILO PREDSTAVNIKOM KANDIDATOV IN LIST KANDIDATOV

o sporočanju zaupnikov

Predstavnike kandidatov oz. list kandidatov obveščamo, da lahko v skladu z drugim odstavkom 47. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17, 93/20 – odl. US; v nadaljevanju: ZLV) občinski volilni komisiji Občine Bovec, najkasneje do 14. novembra 2022, sporočite imena zaupnikov kandidatov oziroma list kandidatov (v nadaljevanju: zaupniki), ob tem pa upoštevajte naslednje:

–          zaupnik ne sme biti kandidat (47. člen ZLV);

–          zaupnik ne more biti član volilnih organov (25. člen Zakona o volitvah v državni zbor – ZVDZ);

–          zaupnik je lahko samo oseba, ki je vpisana v evidenco volilne pravice in ima volilno pravico v občini (47. člen ZLV);

–          zaupnik je lahko navzoč pri delu volilnih odborov in lahko opozori predsednika volilnega odbora na nepravilnosti (46. člen ZLV);

–          lista kandidatov ima lahko največ po enega zaupnika na volišču (77. člen ZVDZ).

Občinska volilna komisija izda zaupnikom posebna potrdila (77. člen ZVDZ), s katerim se le-ti izkažejo pri predsedniku volilnega odbora na volišču ob predložitvi osebnega dokumenta, ki izkazuje njegovo istovetnost.

Občinska volilna komisija na podlagi 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) in 61. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 54/07 – odl. US, 23/17 in 29/21) objavlja sezname potrjenih kandidatov za župana in potrjenih list kandidatov za občinski svet po vrstnem redu, ki je bil določen z žrebom. Žreb je bil opravljen 28. 10. 2022 ob 19.00 uri v prostorih Občine Bovec.

Izžrebani kandidati za župana

Izžrebani kandidati za OS – volilna enota 1

Izžrebani kandidati za OS – volilna enota 2

Podatki o kandidatih – Bovec

Podatki o kandidatih – Čezsoča

Podatki o kandidatih – Kal Koritnica

Podatki o kandidatih – Log pod Mangartom

Podatki o kandidatih – Soča Trenta

Podatki o kandidatih – Srpenica

 

 

POTRDITEV LIST KANDIDATOV ZA OBČINSKI SVET OBČINE BOVEC

OVK Bovec je dne 24. 10. 2022 na svoji 4. redni seji potrdila naslednje liste kandidatov za člane Občinskega sveta Občine Bovec (liste kandidatov so navedene po abecednem vrstnem redu):

 • LISTA ZA POSOČJE – BOVEC –
  lista kandidatov za volilno enoto 1 (6 kandidatov) in za volilno enoto 2 (6 kandidatov),
 • NAŠA DOLINA NAŠ DOM –
  lista kandidatov za volilno enoto 1 (5 kandidatov) in za volilno enoto 2 (3 kandidati),
 • NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 
  lista kandidatov za volilno enoto 1 (4 kandidati) in za volilno enoto 2 (3 kandidati),
 • PIRATSKA STRANKA SLOVENIJE –
  lista kandidatov za volilno enoto 1 (1 kandidat),
 • SLOVENSKA DEMOKRASKA STRANKA
  lista kandidatov za volilno enoto 1 (6 kandidatov) in volilno enoto 2 (6 kandidatov),
 • SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA –
  lista kandidatov za volilno enoto 1 (3 kandidati),
 • SOCIALNI DEMOKRATI –
  lista kandidatov za volilno enoto 1 (6 kandidatov) in za volilno enoto 2 (6 kandidatov),
 • ZELENI SLOVENIJE –
  lista kandidatov za volilno enoto 1 (1 kandidat) in za volilno enoto 2 (3 kandidati),
 • ŽUPANOVA LISTA – GRADIMO BOVŠKO NAPREJ –
  lista kandidatov za volilno enoto 1 (6 kandidatov) in volilno enoto 2 (6 kandidatov).

Kandidati za Občino Bovec so objavljeni na spletni strani Državne volilne komisije na naslednji povezavi: https://volitve.dvk-rs.si/lv2022/#/obcine/bovec/kandidati.

Vrstni red potrjenih kandidatur oz. list kandidatov se bo določil z žrebom. Predstavnike list kandidatov za občinski svet, predstavnike kandidatov za župana in predstavnike kandidatov za svete krajevnih skupnosti vljudno vabimo na žrebanje vrstnega reda, ki bo v petek, 28. 10. 2022 ob 19.00 uri v sejni sobi Občine Bovec. 

Udeležba na žrebanju ni obvezna. V kolikor se žrebanja ne boste udeležili, bo žreb za vašo listo oz. kandidata, opravila občinska volilna komisija skladno s pravili Državne volilne komisije.

OVK Bovec

 

POTRDITEV KANDIDATUR ZA ŽUPANA OBČINE BOVEC

OVK Bovec je dne 21.10.2022 na svoji 3. redni seji potrdila naslednje kandidature:

 1. Siniša Germovšek (predlagatelj: ZELENI SLOVENIJE),
 2. Adis Hrovat (predlagatelj: Alen Hrovat in skupina volivcev),
 3. Valter Mlekuž (predlagatelj: Adem Omerović in skupina volivcev),
 4. Kristjan Omerović (predlagatelj: Matej Bradaškja in skupina volivcev).

Kandidati so trenutno zapisani po abecednem vrstnem redu priimka. Žrebanje vrstnega reda sledi.

                                                                                                                            OVK Bovec

GLASOVANJE NA DOMU IN PO POŠTI

Za lokalne volitve 20. novembra 2022 lahko volivci uveljavljajo pravico do glasovanja na domu in po pošti.

Glasovanje po pošti

Volivec, ki uveljavlja pravico glasovanja po pošti, mora najpozneje 10 dni pred dnem glasovanja, to je do vključno srede, 9. 11. 2022, poslati Občinski volilni komisiji Občine Bovec zahtevek za ta način glasovanja.

Skladno z določili 75. člena ZLV v zvezi z 81. členom ZVDZ po pošti glasujejo volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo, če to sporočijo občinski volilni komisiji najpozneje deset dni pred dnem glasovanja oziroma najpozneje 9. 11. 2022. Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi, ki to sporočijo občinski volilni komisiji v prej omenjenem roku in predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida.

Glasovanje na domu

Volivec, ki uveljavlja pravico glasovanja na domu, mora najkasneje tri dni pred dnem glasovanja oziroma najkasneje 16. 11. 2022 poslati Občinski volilni komisiji Občine Bovec zahtevek za ta način glasovanja.

Na podlagi 81. člena ZLV lahko volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, v katerem so vpisani v volilni imenik, glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu, če to sporočijo občinski volilni komisiji najkasneje tri dni pred dnem glasovanja in obvestilu priložijo ustrezno zdravniško potrdilo.

Na domu lahko glasujejo tudi volivci, ki bodo v izolaciji, pod pogojem, da o tem obvestijo občinsko volilno komisijo najpozneje tri dni pred dnevom glasovanja oziroma najpozneje 16. 11. 2022 in da obvestilu (vlogi) občinski volilni komisiji priložijo ustrezno dokazilo (izvid o pozitivnem testu ali SMS obvestilo o pozitivnem testu).

OBRAZEC doma – lokalne volitve
OBRAZEC  – po pošti
OBVESTILO – invalida o enkratnem glasovanju po pošti

PREDČASNO GLASOVANJE

Predčasno glasovanje lokalnih volitev 2022 za župana, člane občinskega sveta in krajevnih skupnosti Občine Bovec bo potekalo v sredo, dne 16. 11. 2022 in v četrtek,  dne 17. 11. 2022 na volišču št. 12: VOLIŠČE ZA PREDČASNO GLASOVANJE, in sicer na sedežu Občine Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec.

 

 

Lokalne volitve, na katerih volimo župana in člane občinskega sveta, imamo vsake štiri leta. V občinah, kjer so ustanovljeni ožji deli, ob tem volimo tudi člane krajevnih, vaških oziroma četrtnih skupnosti.

Redne volitve v občinske svete v mesecu juliju razpiše predsednik državnega zbora. Redne volitve županov se opravijo hkrati z rednimi volitvami v občinske svete. Prvi krog lokalnih volitev bo potekal v nedeljo, 20. novembra 2022, drugi krog pa v nedeljo, 4. decembra 2022.

Župani se volijo po večinskem sistemu, občinski sveti pa po večinskem ali proporcionalnem sistemu.

Pravico voliti in biti voljen na lokalnih volitvah ima občan, ki je na dan glasovanja dopolnili najmanj 18 let, je državljan Republike Slovenije ali državljan drugih držav članic Evropske unije, ki ima dovoljenje za stalno prebivanje s prijavljenim stalnim prebivališčem v RS oziroma potrdilo o prijavi prebivanja in prijavljeno začasno prebivališče v RS. Volivci imajo volilno pravico samo v tisti občini, kjer imajo prijavljeno stalno prebivališče.

Na lokalnih volitvah lahko volijo tudi tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in prijavljeno stalno prebivališče v RS.

Več informaciji glede lokalnih volitev 2022 lahko najdete na spodnji povezavi:

https://www.dvk-rs.si/volitve-in-referendumi/lokalne-volitve/lokalne-volitve/lokalne-volitve-2022/

 

 

LOKALNE VOLITVE 2022 – SPLOŠNE INFORMACIJE