Lokalne volitve, na katerih volimo župana in člane občinskega sveta, imamo vsake štiri leta. V občinah, kjer so ustanovljeni ožji deli, ob tem volimo tudi člane krajevnih, vaških oziroma četrtnih skupnosti.

Redne volitve v občinske svete v mesecu juliju razpiše predsednik državnega zbora. Redne volitve županov se opravijo hkrati z rednimi volitvami v občinske svete. Prvi krog lokalnih volitev bo potekal v nedeljo, 20. novembra 2022, drugi krog pa v nedeljo, 4. decembra 2022.

Župani se volijo po večinskem sistemu, občinski sveti pa po večinskem ali proporcionalnem sistemu.

Pravico voliti in biti voljen na lokalnih volitvah ima občan, ki je na dan glasovanja dopolnili najmanj 18 let, je državljan Republike Slovenije ali državljan drugih držav članic Evropske unije, ki ima dovoljenje za stalno prebivanje s prijavljenim stalnim prebivališčem v RS oziroma potrdilo o prijavi prebivanja in prijavljeno začasno prebivališče v RS. Volivci imajo volilno pravico samo v tisti občini, kjer imajo prijavljeno stalno prebivališče.

Na lokalnih volitvah lahko volijo tudi tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in prijavljeno stalno prebivališče v RS.

Več informaciji glede lokalnih volitev 2022 lahko najdete na spodnji povezavi:

https://www.dvk-rs.si/volitve-in-referendumi/lokalne-volitve/lokalne-volitve/lokalne-volitve-2022/

 

 

LOKALNE VOLITVE 2022 – SPLOŠNE INFORMACIJE