Status: V teku

Vodilni partner: LAS Dolina Soče, Posoški razvojni center
Projektni partnerji:
Občina Bovec, Občina Kanal ob Soči, Občina Kobarid, Občina Tolmin, Turistično društvo Most na Soči, Kulturno tehnično turistično društvo Baška dediščina, Medobčinsko društvo prijateljev mladine za Goriško
Trajanje projekta: 1. 1. 2022 – 30. 4. 2023
Projektno območje: območje LAS Dolina Soče (naselja: Breginj, Bovec, Kanal, Kobarid, Most na Soči, Podbrdo, Tolmin)
Skupna vrednost: 122.192,25 €
Upravičeni stroški: 106.891,00 €
Odobrena vrednost: 85.512,79 €
Zaprošen % sofinanciranja 80 %

Projekt je bil s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo potrjen z Obvestilom št. 331-11/2015/160 z dne 11. 3. 2022.
Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

VSEBINA:

Projekt »Lokalno – Urbano – Povezovalno« je namenjen razvoju, trženju in rabi lokalnih pridelkov / izdelkov, kar bo vodilo k ohranjanju oz. potencialnemu ustvarjanju delovnih mest na območju LAS Dolina Soče. Poleg tega bo spodbujal povezovanje različnih deležnikov na področju proizvodnje lokalne hrane, obrti in tradicij.

Z aktivnosti projekta se namerava:

 • nadgraditi javne prostore za potrebe trženja lokalnih pridelkov / izdelkov,
 • povezati lokalne proizvajalce in ponudnike,
 • pospeševati prodajo in rabo lokalnih pridelkov / izdelkov,
 • obogatitvi lokalno ponudbo,
 • povečati prepoznavnost lokalnim produktov,
 • oživljati in promovirati lokalno tradicijo,
 • pospeševati vključevanje ranljivih skupin,
 • izboljšati kakovost življenja lokalnih prebivalcev, obiskovalcev in turistov,
 • povečati prepoznavnost posameznega naselja in celotnega območja.

AKTIVNOSTI:

 1. Vodenje in koordiniranje
 2. Tržnica
 • Nabava klopi z naslonjalom in brez naslonjala, kovinskih košev, potnikov za vodo ter obnova obstoječih smetnjakov na trgu v Bovcu
 • Ureditev (protivlomna ograditev) tržnice v Kanalu
 • Nabava opreme (notranja lesena oprema, hladilna naprava, lesene mize in klopi) in ureditev butične trgovinice v Breginju
 • Nabava opreme (šotor in vrtne garniture) za tržnico na Mostu na Soči
 1. Lokalno – urbano
 • Promocija butične trgovinice (logotip, nalepke)
 • Izdelava knjižice receptov starih kmečkih jedi
 • Oblikovanje spominka / izdelka “Kapljica Soče”
 • Kreiranje / oblikovanje in izdelava darilnega programa, oblikovanje kataloga
 1. Prireditev
 • Organizacija in izvedba treh dogodkov v Bovcu
 • Organizacija in izvedba dogodba »FrikaFest«
 • Izvedba dogodka v Breginju

CILJI:

 • nadgraditi javne prostore, nabaviti opremo
 • povezati ponudnike in dosegati optimalno dobavno verigo lokalnih produktov
 • razviti / oblikovati / izdelati darilni program in katalog darilnih / protokolarnih • daril, knjižico starih receptov ter produkt »Kapljica Soče«
 • promovirati ponudnike in lokalne pridelke / izdelke
 • ohranjati lokalno tradicijo
 • organizirati prireditev in dogodke

REZULTATI:

 • urejena javna površina
 • nabavljena oprema
 • oblikovan darilni program in izdelan katalog darilnih / protokolarnih daril
 • izdelana knjižica starih receptov in produkt »Kapljica Soče«
 • izvedeni dogodki / prireditev

KORISTI ZA OBMOČJE:
Urbana naselja in s tem območje LAS Dolina Soče bo pridobilo:

 • kakovostne površine za trženje lokalnih pridelkov / izdelkov
 • boljše zaposlitvene možnosti oz. ohranitev obstoječih delovnih mest
 • boljše življenjske pogoje in možnost vključevanja ranljivih skupin
 • možnost promocije in povezovanj
 • večjo rabo lokalnih pridelkov / izdelkov
 • večjo konkurenčnost
 • višji nivo znanj in veščin

POVEZAVE:
• Evropski strukturni in investicijski skladi
• Evropski sklad za regionalni razvoj

Status: V teku

Vodilni partner: LAS Dolina Soče, Posoški razvojni center Tolminsdki muzej, Občina Bovec,
Projektni partnerji: Občina Kobarid, Občina Kanal ob Soči, Občina Tolmin,
Trajanje projekta: 1. 9. 2021 – 31. 12. 2022
Projektno območje: območje LAS Dolina Soče (naselja: Bovec, Kanal, Kobarid, Tolmin)
Skupna vrednost: 21.162,26 €
Upravičeni stroški: 20.000,00 €
Odobrena vrednost: 16.000,00 €
Zaprošen % sofinanciranja 80 %

Projekt je bil s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo potrjen z Obvestilom št. 331-11/2015/144 z dne 19. 7. 2021.
Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

VSEBINA:

Projekt se izvaja v urbanih območjih LAS Dolina Soče in je namenjen povezovanju lesarjev na območju LAS Dolina Soče z namenom ustvarjanja dodane vrednosti, inovativnosti pri kreiranju novih proizvodov, promocije in skupnem nastopu na trgu.

Z aktivnosti projekta se namerava:

 • pridobiti zaupanje lesarjev za sodelovanje na projektu,
 • povezati mizarje v skupino proizvajalcev,
 • povečati konkurenčnost,
 • pritegniti k projektu ljudi s področja oblikovanja,
 • izvajati kreativne delavnice z namenom povezovanja mizarjev in kreatorjev, oblikovalcev, konstruktorjev ter drugih oseb, ki imajo inovativne in ekonomsko zanimive produkte,
 • izdelati katalog izdelkov,
 • izvesti mobilne predstavitvene razstave izdelkov lesarjev po javnih ustanovah,
 • vzpostaviti sistem za pridobivanje informacij o poseku mizarske hlodovine.

AKTIVNOSTI:

 1. Vodenje, koordiniranje in delo na projektu
  2.Marketing
  • Fotografiranje lesarjev in izdelkov za katalog
 • Oblikovanje in izdelava kataloga ponudnikov
 • Nabava razstavnih kulis – ROLL up
 • Izdelava razstavnih kulis – leseni del
 1. Dvig konkurenčnosti
 • Izvedba delavnic za mizarje “Masiva kot poslovna priložnost”
 1. Kreiranje izdelkov
 • Priprava vsebin za podporo delavnicam kreiranja izdelkov
 • Izvedba uvodne delavnice
 • Delavnice za kreiranje tipičnih izdelkov iz masivnega lesa

CILJI:

 • Ustanovitev skupine proizvajalcev
 • Povečati prepoznavnost izdelkov in izdelovalcev iz lesa doline Soče
 • Ustvariti pogoje, da mizarski les ostane v dolini Soče
 • Ustvariti nove produkte

REZULTATI:

 • Vzpostavljeno partnerstvo
 • Izboljšana konkurenčnost
 • Izvedena izobraževanja
 • Izdelan katalog
 • Izdelane kulise/leseni izdelki
 • Izvedene razstave

KORISTI ZA OBMOČJE:

Vzpostavljeno partnerstvo bo predvsem pripomoglo k povečani uporabi lokalnega lesa in dvigu prepoznavnosti domačih lesenih izdelkov.

Povezave:
• Evropski strukturni in investicijski skladi
• Evropski sklad za regionalni razvoj

Višina sredstev: 320.877,08 €

Začetek projekta: 1. aprila 2019

Zaključek projekta: 30. oktobra 2020

Status: Zaključeno

Ime operacije: KULTURNO ŠPORTNI UTRIP BCa
Akronim: Utrip BCa
Prijavitelj: Občina Bovec
Projektni partnerji: Soča rafting d.o.o., Javni zavod za turizem Dolina Soče
Začetek in zaključek operacije 1. 4. 2019–30. 10. 2020
Vrednost operacije 320.877,08 €
Upravičeni stroški operacije 265.680,54 €
Zaprošen % sofinanciranja 80 %
Odobrena vrednost sredstev 184.276,50 €

VSEBINA

S projektom, ki vzpostavlja javno-zasebno partnerstvo, se predvideva:
• ureditev dvorišča Stergulčeve hiše (obnova starega improviziranega odra, ureditev prostora za razna druženja in prireditve, izgradnja manjšega skladišča za opremo – vzpostavitev zastavljene končne podobe objekta ter umestitvijo novih programov bo nedvomno imelo velik doprinos k razvoju lokalne kulturne dejavnosti ter k bogatenju ponudbe kraja in s tem posredno gospodarskemu razvoju);
• nabava opreme (zvočni sistem, scenska tehnika in oprema, stoli);
• izvedba novoletne okrasitve (novoletna okrasitev je prispevek k prijetnejšem življenjskem okolju prebivalcev in pomemben element v prepoznavnosti in turistični ponudbi kraja, kar Bovcu seveda prinaša tudi pozitiven ekonomske učinke);
• izvedba delavnic;
• izgradnja zunanjega bazenskega kompleksa s pripadajočo infrastrukturo (kompleks bo lociran v središču urbanega naselja in bo namenjen javni rabi, kar bo pozitivno prispevalo k obogatitvi športno-rekreacijske ponudbe središča ter razvoju novih dejavnosti in aktivnosti);
• izvedba izobraževalnih športno-rekreacijskih delavnic.

AKTIVNOSTI
FAZA I.
1) Zunanja ureditev Stergulčeve hiše
2) Nakup opreme
• Zvočni sistem
• Stoli
• Scenska tehnika in oprema
• Novoletna okrasitev
3) Športno-rekreacijski kompleks
• Gradbeno-obrtniška in inštalacijska dela – bazen
4) Izobraževanje
• Kulinarične delavnice
• Delavnice ročnih spretnosti
FAZA II.
5) Športno-rekreacijski kompleks
Instalacijska montaža bazena
6) Izobraževanje
• Rekreacijske delavnice/tečaji

CILJI

• Vzpostaviti novo javno-zasebno partnerstvo.
• Nabaviti potrebno opremo in poskrbeti za novoletno ureditev urbanega naselja.
• Urediti športno površino, oživiti prostor za skupno druženje in rekreacijo prebivalcev.
• Izvesti izobraževalne delavnice in povečati usposobljenost.
• Povečati usposobljenost mladih skozi nove rekreacijske dejavnosti in aktivnosti.
• Dvigniti kakovost bivanja prebivalcev urbanega naselja in okolice.
• Spodbuditi kulturno, socialno in družabno življenje ter povezati in angažirati prebivalce za skupne aktivnosti.
• Obogatiti turistično ponudbo območja, povečati atraktivnost turistične destinacije in števila obiskovalcev.
• Ohraniti obstoječa delovna mesta in posredno ustvarjati nova delovna mesta.
• Posredno povečati rast ostalih storitvenih dejavnosti v urbanem naselju.

PRIČAKOVANI REZULTATI:
• Vzpostavljeno javno-zasebno partnerstvo.
• Izvedena investicija v kulturno-umetniški prostor in športno-rekreacijsko infrastrukturo.
• Izvedene kulturne prireditve, podjetniške delavnice in izobraževanja ter športno-rekreacijske delavnice.
• V aktivnosti vključeni pripadniki ranljivih ciljnih skupin.

KORISTI ZA OBMOČJE
Vzpostavljeno partnerstvo bo v urbanem območju prineslo nove produkte, ki bodo omogočali razvoj novih športno, turističnih in rekreacijskih ter kulturnih dejavnosti.
Z novoletno ureditvijo urbanega središča bo primerno izpostavljena stavbna dediščina in izročilo Bovca.
Delavnice, izobraževanja, tečaji bodo pozitivno prispevale h krepitvi znanj in usposobljenosti ranljivih ciljnih skupin, te aktivnosti pa bodo posledično spodbujale tudi medgeneracijsko sodelovanje.
Izvedene aktivnosti bodo prispevale k višji konkurenčnosti podjetja in celotnega poslovnega okolja na območju.

Povezave:
Evropski strukturni in investicijski skladi
LAS Dolina Soče