Višina sredstev: 2.484.731,35 EUR

Začetek projekta: 1. julija 2017

Zaključek projekta: 30. junija 2020

Status: V teku

ARTISTIC – Nesnovna dediščina

Vrednotenje bogastva nesnovne kulturne dediščine za lokalni trajnostni razvoj v regijah Srednje Evrope

Območja izvajanja: Slovenija, Italija, Avstrija, Madžarska, Nemčija, Poljska, Češka in Slovaška

Vodilni partner: Trasferimento tecnologico e innovazione t2i (Italija)

Nesnovna kulturna dediščina (Intangible cultural heritage – ICH) postaja zaradi svoje bogate zgodovine, umetnosti in kulture vedno bolj cenjena v regijah Srednje Evrope, saj ta jim daje svojo identiteto in možnost za nadaljnji razvoj. V Strategiji razvoja Evrope 2020, je tako umeščena kot temeljnega pomena za regionalni razvoj. Vendar pomanjkanje znanja, človeških virov in finančnih sredstev – naložb zavira razvoj in učinkovito upravljanje s kulturnim bogastvom.

Partnerji projekta ARTISTIC nameravajo prispevati k spremembi teh pogojev, predvsem z izboljšanjem odnosov med kulturnimi izvajalci, širšim prebivalstvom, posameznimi skupinami nosilcev nesnovne dediščine in potencialnimi investitorji ter financerji. ARTISTIC želi okrepiti vrednost nesnovne dediščine na območju Srednje Evrope, z velikim poudarkom na gospodarskem ter družbeno-socialnem razvoju in ekonomski rasti.

Namen projekta ARTISTIC je vključiti javni in zasebni finančni sektor za trajnostni razvoj inovativnih projektov nesnovne kulturne dediščine preko pilotnih projektov in dogodkov.

Za doseganje tega cilja želijo partnerji razvili orodja in oblikovali nove možnosti za vrednotenje nesnovne dediščine ter izvedbo nadaljnjih aktivnosti na regionalni in mednarodni ravni. Za mednarodno podporo razvoju projektov nesnovne dediščine bo izbran finančni instrument »Crowdfunding« ter On-line platforma, kjer se bodo razreševala vprašanja ter delile izkušnje glede finančnih vidikov projekta, zlasti o kolektivnem (javno-zasebnem) financiranju.

(www .crowdfunding4culture.eu).

Projektni partnerji:

 1. Vodilni partner: Trasferimento tecnologico e innovazione t2i
 2. Regione del Veneto
 3. Verein zur Förderung des Steirischen Vulkanlandes
 4. Jarina, zadruga za razvoj podeželja, z.o.o.
 5. Občina Bovec
 6. Nyugat-Pann on Terület- és Gazdaságfejl esztési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit
 7. b&s unternehme nsberatung und schulung für den ländlichen raum GmbH
 8. Universität Hamburg
 9. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalneg o S.A.
 10. Podkarpacka Izba Gospodarcza
 11. Jihočeská hospodářská komora
 12. Slovenská obchodná a priemyselná komora
 13. ISN – innovation service network GmbH

Vir financiranja projekta:

85% sofinanciranje s strani Programa ESRR (153.837,25  EUR )

15 % sofinanciranje Javnega partnerja Občine Bovec (27.147,75 EUR)

Skupna vrednost projektnega partnerja Občina Bovec: 180.985,00 EUR

Skupna vrednost projekta ARTISTIC: 2.484.731,35 EUR

Spletna stran projekta Artistic


Seznam udeležencev Javnega poziva za iskanje poslovnih idej projekta Artistic

Medgeneracijske delavnice »Spoznavanje starih bovških iger«

Teden spoznavanja bovške kulturne dediščine in ustvarjalne delavnice za otroke

Transnacionalna strokovna delavnica in srečanje projektne skupine v Hamburgu

Poročilo okrogle mize: DRUŽBENO DOJEMANJE LOKALNE DEDIŠČINE, TRŽENJE IN TRAJNOST KULTURNIH PROJEKTOV

Trženje Trajnost projektov in Družbeno dojemanje – Poročilo


Več o nesnovni kulturni dediščini:

Unesco in nesnovna dediščina

Nesnovna kulturna dediščina Slovenije – register

Etnografski muzej in priročnik o nesnovni dediščini

O predhodnem projektu Cultural Capital Count in nesnovni kulturni dediščini na Bovškem


Project ARTISTIC officially launched in Treviso, Italy

Vrednotenje bogastva nesnovne kulturne dediščine za lokalni trajnostni razvoj v regijah Srednje Evrope