Bovec, 29.05.2015

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – UPB1 (Uradni list RS, št. 77/07, 56/08, 04/10, 20/11), Zakona o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 29/10), Akta o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 72/10), ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10) in Splošnimi pogoji poslovanja JSKD (www.jskd.si), ter Pogodbe o izvajanju in sofinanciranju programov vzpodbujanja ljubiteljske kulturne dejavnosti na območju občine BOVEC v letu 2015 št. št. 014-11/2014-3 z dne 23. 4. 2015, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju JSKD) objavlja

Javni programski poziv za izbor kulturnih programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju občine Bovec, ki jih bo v letu 2015 sofinanciral Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti.

Razpis je zaključen.

Prijavni obrazci:

A (splošni podatki o prijavitelju);

B (podatki o delu društva);

C (finančni načrt);

D (prijava programa) po različnih področjih
– pevski zbori in vokalne skupine
– orkestri in instrumentalne skupine
– gledališke, lutkovne skupine
– folklorne, plesne skupine
– likovne, literarne, foto in video, filmske skupine

Bovec, 10.04.2015

Občina Bovec na podlagi 7. člena Statuta Občine Bovec  (Ur. list RS, št. 72/06 in 89/10) in Odloka o proračunu Občine Bovec za leto 2015, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Bovec na svoji 5. redni seji dne 26.3.2015, objavlja

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju družbenih dejavnosti v Občini  Bovec v letu 2015.

Razpis je zaključen.

Bovec, 30.05. 2014

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti objavlja

Javni programski razpis za izbor kulturnih programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju občine Bovec, ki jih bo v letu 2014 sofinanciral Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti: Razpis Bovec-PrR-2014.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA:

Razpis BOVEC PrR- 2014

Splošni podatki

Predstavitev društva

Finančni načrt

Zbori, skupine

Orkestri, instrumentalne skupine

Gledališke, lutkovne skupine

Folklorne, plesne skupine

Likovne, literarne, foto, filmske skupine

RAZPIS JE ZAKLJUČEN.