Bovec, 17.10.2016

Na podlagi tretjega odstavka 57. člena Zakona o javnih uslužbencih  (URL  RS, št. 63/07 – UPB, 65/08, 69/08 – ZTFI-A,– ZZavar-E in 40/12 – ZUJF) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (URL RS št. 21/13 s spremembami) Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec objavlja prosto strokovno tehnično delovno mesto

 ČISTILKA II (J032001)

Razpis je zaključen.

Bovec, 14.10.2016

Na podlagi 42. člena Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/03, 56/13, 22/14), 48. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) in 17. člena Odloka o upravljanju žičniških naprav na smučišču Kanin (Uradni list RS, št. 63/16), Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec, objavlja

Javni razpis za upravljanje žičniških naprav na smučišču Kanin.

Razpisna dokumentacija za upravljanje žičniški naprav na smučišču Kanin

Obrazci za pripravo prijave na razpis za upravljanje žičniških naprav na smučišču Kanin

 

  1. Pojasnilo koncedenta k razpisni dokumentaciji  (18.10.2016)
  2. Pojasnilo koncedenta k razpisni dokumentaciji  (19.10.2016)
  3. Pojasnilo koncedenta k razpisni dokumentaciji  (19.10.2016)
  4. Pojasnilo koncedenta k razpisni dokumentaciji  (21.10.2016)
  5. Pojasnilo koncedenta k razpisni dokumentaciji  (21.10.2016)

 

Razpis je zaključen.

 

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07- UPB3, 65/08, 69/08 in 40/12-ZUJF) Občina Bovec – Medobčinska uprava, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta
VIŠJI SVETOVALEC ZA INŠPEKCIJSKE ZADEVE v Medobčinski upravi občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči – Medobčinska inšpekcija.

Razpis je zaključen.

Bovec, 31.05.2016

Občina Bovec objavlja

Javne razpise in javni pozivi za ohranjanje in razvoj malega gospodarstva in turizma ter vzpodbujanje projektov inovacij v Občini Bovec 2016

Vloga in obrazci malo gospodarstvo in turizem

Obrazci vloge za prijavo na razpis za turistična društva 2016

 

Obveščamo, da je Občina Bovec za leto 2016 podaljšala rok za prijave na javne pozive po ukrepih 2.1-2.5 ter 3.2 z 28.10.2016 do 12.00 na 15.11.2016 do 12.00.

Javni poziv po ukrepih 2.1 do 2.5. in 3.2
Tabela novega razdelilnika
Sklep Občinskega sveta Občine Bovec

Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/2003, 18/2004, 47/2006, 57/2008 in 87/2011), Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/2004, 34/2004, 62/2006, 114/2006 ZUE, 11/2009, 81/2011 in 47/2014), Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP – UPB2, Uradni list RS, št. 24/2006, 126/2007, 65/2008, 8/2010 in 82/2013), Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007 – UPB, 14/13) OBČINA BOVEC objavlja

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM

VLOGA ZA PRIJAVO NA RAZPIS ZA ODDAJO NEPROFITNEGA STANOVANJA V NAJEM

Uradni list RS, št. 35/2016 z dne 13. 5. 2016

Razpis je zaključen.