Bovec, 30.7.2019

Občina Kobarid kot sedežna občina organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava Občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči, s statusom delodajalca objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta

OBČINSKI REDAR III (C065005) v službi Medobčinske uprave Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči.

Prijavni obrazec – vloga za zaposlitev

Rok a prijavo je potekel.

Na podlagi 17. in 21. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17), 10. člena Pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje Letnega programa športa v občini Bovec (Ur. l. RS, št. 27/17) in določb Letnega programa športa v občini Bovec za leto 2019 (sprejet na 6. redni seji Občinskega Občine Bovec dne, 13.6.2019) Občina Bovec objavlja

Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v občini Bovec za leto 2019.

– Pogodba
– Obrazci
– Označitev kuverte

Rok za prijavo je potekel.

Bovec, 22.5.2019

Občina Kobarid kot sedežna občina organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava Občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči, s statusom delodajalca objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta

VIŠJI SVETOVALEC ZA INŠPEKCIJSKE ZADEVE III (C027010) v službi Medobčinske uprave občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči

Prijavni obrazec – vloga za zaposlitev

Rok za vložitev prijave je potekel.

Bovec, 19.4. 2019

Javni programski razpis za izbor kulturnih programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju občine Bovec, ki jih bo v letu 2019 sofinanciral Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju: razpis Bovec-PrR-2019)

Roka za oddajo je potekel.