Javni programski razpis za izbor kulturnih programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju občine Bovec, ki jih bo v letu 2021 sofinanciral Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju: razpis Bovec-PrR-2021).

Zbiranje vlog se je zaključilo.

Merila za ocenjevanje

 

OBRAZCI ZA PRIJAVO

BovecPrR2021-ObrazecA-Splošni Podatki-Izjava

BovecPrR2021-ObrazecB-Predstavitev društva

BovecPrR2021-ObrazecC-Finančni načrt

BovecPrR2021-ObrazecD1-Zbori Skupine

BovecPrR2021-ObrazecD2-Orkestri skupine

BovecPrR2021-ObrazecD3-Gledališke-Lutkovne skupine

BovecPrR2021-ObrazecD4-Folklorne-Plesne skupine

BovecPrR2021-ObrazecD5-Likovne Literarne Foto Filmske skupine

Izjava o resničnosti podatkov

Obrazec za poročanje

BovecPrR2020-Poročilo 2021

Bovec, 15.11. 2019

Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona SZ-1 (Uradni list RS, št. 69/03 s spremembami), Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur. list RS, št. 14/04 s spremembami), Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06- uradno prečiščeno besedilo s spremembami), Zakona o socialnem varstvu ( Uradni list RS št. 3/07-uradno prečiščeno besedilo s spremembami)

Občina Bovec objavlja

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM

OBRAZEC: VLOGA ZA PRIJAVO

Rok za oddajo vlog je potekel.

Bovec, 02.02.2021

Na podlagi 58. člena, 4. točke prvega odstavka 68. člena, drugega odstavka 70. člena in skladno z 59. členom ter drugimi Zakona o javnih uslužbencih(Uradni list RS, št. 63/07, 65/08)(v nadaljevanju: ZJU)Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec,

objavlja Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta

SVETOVALEC– PRIPRAVNIK (C027005)

Vloga za zaposlitev

Rok za prijavo je potekel.