Bovec, 28. 12. 2017

Na podlagi tretjega odstavka 57. Člena Zakona o javnih uslužbencih  (URL  RS, št. 63/07 – UPB, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (URL RS št. 21/13 s spremembami) Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, Bovec objavlja prosto delovno mesto za nedoločen čas, in sicer

ČISTILKA II (J032001)

Razpis je zaključen.

Bovec, 21.8.2017

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 63/07 – UPB3 s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju – ZJU) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 21/13 s spremembami) Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec, kot sedežna občina organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči, s statusom delodajalca objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta

OBČINSKI REDAR III (C065005) v službi Medobčinske uprave občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči.

Vloga za zaposlitev.

Rok za oddajo je potekel.

 

BOVEC 14.7.2017

Občina Bovec na podlagi prvega odstavka 58. člena ter četrtega odstavka 82. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07- UPB-3 in naslednji, v nadaljnjem besedilu ZJU) objavlja javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta na položaju

TAJNIKA OBČINSKE UPRAVE OBČINE BOVEC.

 Razpis je zaključen.

Obveščamo, da je bil na javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta tajnik občinske uprave Občine Bovec, ki je bil 14. 7. 2017 objavljen na spletni strani Občine Bovec in na Zavodu za zaposlovanje, izbran kandidat.

Bovec, 27. 6. 2017

Na podlagi tretjega odstavka 57. člena Zakona o javnih uslužbencih (URL RS, št. 63/07 – UPB, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (URL RS št. 21/13 s spremembami) Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, Bovec objavlja prosto delovno mesto za določen čas, in sicer

ČISTILKA II (J032001)

Razpis je zaključen.