Bovec, 30.05. 2014

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti objavlja

Javni programski razpis za izbor kulturnih programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju občine Bovec, ki jih bo v letu 2014 sofinanciral Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti: Razpis Bovec-PrR-2014.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA:

Razpis BOVEC PrR- 2014

Splošni podatki

Predstavitev društva

Finančni načrt

Zbori, skupine

Orkestri, instrumentalne skupine

Gledališke, lutkovne skupine

Folklorne, plesne skupine

Likovne, literarne, foto, filmske skupine

RAZPIS JE ZAKLJUČEN.

Bovec, 9.5.2014

Občina Bovec  na podlagi na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011) ter Pravilnika o oddajanju nepremičnega premoženja Občine Bovec v najem (Uradni list RS, štev. 55/2011)  objavlja

Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem za gostinsko dejavnost v prostorih trdnjave Kluže.

Obrazci

RAZPIS JE ZAKLJUČEN.

BOVEC, 8. julij 2013

Občina Bovec na podlagi prvega odstavka 58. člena ter četrtega odstavka 82. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07- UPB-3 in naslednji, v nadaljnjem besedilu ZJU) objavlja javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta na položaju

TAJNIKA OBČINSKE UPRAVE OBČINE BOVEC

RAZPIS JE ZAKLJUČEN.

BOVEC, 21.JUNIJ 2013

Na podlagi sklepa 25. redne seje Občinskega sveta Občine Bovec z dne 20.06.2013, v skladu z 9. členom Pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Bovec po Uredbi za skupinske izjeme (Uradni list RS, št. 52/2007) Občina Bovec objavlja JAVNI RAZPIS za naložbe v kmetijska gospodarstva (ukrep1).

RAZPIS KMETIJSTVO

VLOGA IN OBRAZCI KMETIJSTVO

ZAHTEVEK IN POROČILO

RAZPIS JE ZAKLJUČEN.