Bovec, 9.5.2014

Občina Bovec  na podlagi na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011) ter Pravilnika o oddajanju nepremičnega premoženja Občine Bovec v najem (Uradni list RS, štev. 55/2011)  objavlja

Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem za gostinsko dejavnost v prostorih trdnjave Kluže.

Obrazci

RAZPIS JE ZAKLJUČEN.

BOVEC, 8. julij 2013

Občina Bovec na podlagi prvega odstavka 58. člena ter četrtega odstavka 82. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07- UPB-3 in naslednji, v nadaljnjem besedilu ZJU) objavlja javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta na položaju

TAJNIKA OBČINSKE UPRAVE OBČINE BOVEC

RAZPIS JE ZAKLJUČEN.

BOVEC, 21.JUNIJ 2013

Na podlagi sklepa 25. redne seje Občinskega sveta Občine Bovec z dne 20.06.2013, v skladu z 9. členom Pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Bovec po Uredbi za skupinske izjeme (Uradni list RS, št. 52/2007) Občina Bovec objavlja JAVNI RAZPIS za naložbe v kmetijska gospodarstva (ukrep1).

RAZPIS KMETIJSTVO

VLOGA IN OBRAZCI KMETIJSTVO

ZAHTEVEK IN POROČILO

RAZPIS JE ZAKLJUČEN.