Bovec, 15.11. 2019

Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona SZ-1 (Uradni list RS, št. 69/03 s spremembami), Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur. list RS, št. 14/04 s spremembami), Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06- uradno prečiščeno besedilo s spremembami), Zakona o socialnem varstvu ( Uradni list RS št. 3/07-uradno prečiščeno besedilo s spremembami)

Občina Bovec objavlja

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM

OBRAZEC: VLOGA ZA PRIJAVO

Rok za oddajo vlog je potekel.

Bovec, 30.7.2019

Občina Kobarid kot sedežna občina organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava Občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči, s statusom delodajalca objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta

OBČINSKI REDAR III (C065005) v službi Medobčinske uprave Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči.

Prijavni obrazec – vloga za zaposlitev

Rok a prijavo je potekel.

Na podlagi 17. in 21. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17), 10. člena Pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje Letnega programa športa v občini Bovec (Ur. l. RS, št. 27/17) in določb Letnega programa športa v občini Bovec za leto 2019 (sprejet na 6. redni seji Občinskega Občine Bovec dne, 13.6.2019) Občina Bovec objavlja

Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v občini Bovec za leto 2019.

– Pogodba
– Obrazci
– Označitev kuverte

Rok za prijavo je potekel.