Bovec, 26. 4. 2018

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti za leto 2018  objavlja

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju družbenih dejavnosti v Občini  Bovec v letu 2018. (Uradni list RS št. 29/2018)

OBRAZCI:

Splošni podatki
Predstavitev društva
Finančni načrt
Pevski zbori, vokalne skupine
Orkestri, inštrumentalne skupine
Gledališke, lutkovne skupine
Folklorne, plesne skupine
Likovne, literarne, foto, filmske skupine

Razpis je potekel.

Bovec, 20.4. 2018

Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona SZ-1 (Uradni list RS, št. 69/03 s spremembami), Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur. list RS, št. 14/04 s spremembami), Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06- uradno prečiščeno besedilo s spremembami), Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS št. 3/07-uradno prečiščeno besedilo s spremembami) OBČINA BOVEC objavlja

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM

Vloga za prijavo na razpis

Razpis je objavljen v Uradnem listu št. 27/2018.

Rok za oddajo vlog je potekel.