Bovec, 19. 06. 2020

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF; v nadaljevanju: ZJU) Občina Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid, kot sedežna občina organa skupne občinske uprave »Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči«, s statusom delodajalca

objavlja javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta

VIŠJI SVETOVALEC ZA INŠPEKCIJSKE ZADEVE (C027010) v Medobčinski upravi občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči.

PRIJAVNI OBRAZEC

Javni natečaj je potekel.

Bovec, 08. 06. 2020

Občina Bovec na podlagi Pravilnika o sofinanciranju kulturnih programov in projektov v občini Bovec (Uradno glasilo št. 1/05) ter Letnega programa kulture v Občini Bovec za leto 2019, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Bovec na svoji 11. redni seji dne 15.5.2020, objavlja

Javni razpis za sofinanciranje programov kulture v Občini Bovec za leto 2020.

Razpisna dokumentacija

Rok za prijavo je potekel.

Bovec, 08.06.2020

Na podlagi 17. in 21. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17), 10. člena Pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje Letnega programa športa v občini Bovec (Ur. l. RS, št. 27/17) in določb Letnega programa športa v občini Bovec za leto 2020 (sprejet na 11. redni seji Občinskega Občine Bovec dne, 14.5.2020 – v nadaljevanju LPŠ 2020) Občina Bovec objavlja

Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v občini Bovec za leto 2020.

– Pogodba
– Obrazci
– Označitev kuverte

Rok za prijavo je potekel.

Javni programski razpis za izbor kulturnih programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju občine Bovec, ki jih bo v letu 2020 sofinanciral Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju: razpis Bovec-PrR-2020).

Zbiranje vlog je poteklo.

Merila za ocenjevanje

OBRAZCI ZA PRIJAVO

BovecPrR2020-ObrazecA-SplošniPodatki-Izjava

BovecPrR2020-ObrazecB-Predstavitev društva

BovecPrR2020-ObrazecC-Finančni načrt

BovecPrR2020-ObrazecD1-ZboriSkupine

BovecPrR2020-ObrazecD2-OrkestriInst skupine

BovecPrR2020-ObrazecD3-Gledališke-Lutkovne skupine

BovecPrR2020-ObrazecD4-Folklorne-Plesne skupine

BovecPrR2020-ObrazecD5-LikovneLiterarneFotoFilmske skupine

 

Obrazec za poročanje

BovecPrR2020-Poročilo2020