Bovec, 14.11.2022

Sprememba javnega naročila »Novogradnja poslovno stanovanjskega objekta Srpenica 41«

Obveščamo vas, da je Občina Bovec, kot naročnik, objavila na Portalu javnih naročil; spremembo javnega naročilo male vrednosti za gradnje »Novogradnja poslovno stanovanjskega objekta Srpenica 41«  (št. objave JN007564/2022-W01; https://www.enarocanje.si/App/Obrazec/?id_obrazec=463073). Sprememba se navezuje na podaljšanje roka oddaje ponudb, odpiranja ponudb in sprejemanja vprašanj ponudnikov.

Rok za oddajo ponudbe je 1. december 2022 do 12:00 ure.

Rok odpiranja ponudb je 1.december 2022 ob 13:01, preko portala eJN.

Rok izvedbe del je 31. december 2023.

 

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj je 25. november 2022 do 12:00 ure. Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal. Vsa komunikacija v zveza z javnim naročilo poteka preko portala https://ejn.gov.si.

Obveščamo vas, da je Občina Bovec, kot naročnik, objavila na Portalu javnih naročil; javno naročilo male vrednosti za gradnje »Novogradnja poslovno stanovanjskega objekta Srpenica 41«  (št. objave JN007564/2022-W01; https://www.enarocanje.si/App/Obrazec/?id_obrazec=463073).

Občina Bovec vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo ponudbo, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.

Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/462968/RD_Srpenica_41.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/462968/espd/3_Narocnik_ESPD_Srepnica_41.zip

Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na
URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=19870

Rok za oddajo ponudbe je 24. november 2022 do 12:00 ure.

Rok izvedbe del je 31. december 2023.

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj je 18. november 2022 do 12:00 ure. Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal. Vsa komunikacija v zveza z javnim naročilo poteka preko portala https://ejn.gov.si.

V skladu s 22. členom Zakonom o spodbujanju turizma (Uradni list RS, št. 13/2018) in 4. členom Odloka o turistični taksi v Občini Bovec (Uradni list RS, št. 50/2018, 52/2018, 92/2020 in 52/2022), Občina Bovec objavlja

Javni poziv za posredovanje podatkov, ki bodo osnova za izračun pavšalnega zneska turistične takse v občini Bovec za leto 2022 – PDF format

Občina poziva zavezance za posredovanje najemnih pogodbe za leto 2022 in kopijo napovedi davka za odmero dohodnine od oddajanja premoženja v najem pristojnemu davčnemu organu za leto 2022 na podlagi Odloka o turistični taksi v občini Bovec (Uradni list RS, št. 50/2018, 52/2018, 92/2020 in 52/2022) do vključno 31.01.2023 na naslov: Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230  Bovec na elektronski naslov obcina.info@bovec.si in elektronski obrazec.

Javni poziv za posredovanje podatkov, ki bodo osnova za izračun pavšalnega zneska turistične takse v občini Bovec za leto 2022 – do 31.1.2023

Bovec, 18.10.2022

Na podlagi 33. in 57. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPDVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. US, 15/22 in 54/22 – ZUPŠ-1) Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec, objavlja javno objavo za zasedbo enega strokovno-tehničnega delovnega mesta:

STROKOVNI SODELAVEC VII/1 za projektno delo (J017135)

OBRAZEC – vloga za zaposlitev

Dodatne informacije o javnem natečaju  lahko dobite pri Katarini Barbari Ostan Koren na telefonski številki 05/3841 911 oz. 051/361108.

Bovec, 18.10.2022

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPDVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb) Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta

SVETOVALEC za pravne zadeve (C027005)

OBRAZEC – vloga za zaposlitev

Dodatne informacije o javnem natečaju  lahko dobite pri Katarini Barbari Ostan Koren na telefonski številki 05/3841 911 oz. 051/361108.

Bovec, 17.9.2022

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPDVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb; v nadaljevanju: ZJU) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. US in 15/22) Občina Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid, kot sedežna občina organa skupne občinske uprave »Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči«, s statusom delodajalca objavlja javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta INŠPEKTOR (C067002) v Medobčinski upravi občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči, za nedoločen čas, s 6-mesečnim poskusnim delom,

INŠPEKTOR (C067002) v Medobčinski upravi občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči, za nedoločen čas, s 6-mesečnim poskusnim delom

Javni natečaj – vsebina

Rok za prijavo kandidatov je 6.10.2022.