Bovec, 15.5.2019

Občina Bovec objavlja Javno naročilo za izgradnjo mostu v vasi Soča.

1. Razpisna dokumentacija

2. Vodilna mapa

3. Popis del

4. Načrt gradbenih konstrukcij

5. Načrt strojnih instalacij in strojne opreme

6. Načrt telekomunikacij

7. Varnostni načrt

Naročilo Izgradnja mostu v vasi Soča je dne 15.5.2019 objavljeno na portalu javnih naročil pod št. JN003084/2019-W01.

Povezava: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=309073

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 31.5.2019  do 10.00 ure.