Bovec. 4. 3. 2020

Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin In Kanal ob Soči je 4. 3. 2020 na Portalu javnih naročil objavila javno naročilo Izvajanje tehničnih nalog v zvezi z vzdrževanjem plovbnega območja in upravljanjem vstopno izstopnih mest na reki Soči in na reki Koritnici.

Številka JN na portalu javnih naročil: JN001366/2020-W01

Rok za oddajo ponudb je potekel.

Bovec, 27.1.2020

Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin In Kanal ob Soči je 27. 1. 2020 na Portalu javnih naročil objavila javno naročilo Izvajanje tehničnih nalog v zvezi z vzdrževanjem plovbnega območja in upravljanjem vstopno izstopnih mest na reki Soči in na reki Koritnici.

Rok za oddajo ponudb preko sistema e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si je torek, 4. februar 2020, do 11.00.

Zavarovanje za resnost ponudbe so ponudniki dolžni predložiti v fizični obliki na naslov: MEDOBČINSKA UPRAVA OBČIN Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči, Trg svobode 2, 5222 Kobarid najkasneje do roka za prejem ponudb (prejemna teorija) – torek, 4. februar 2020, do 11.00.

Menično izjavo in menico ponudniki oddajo v zapečateni ovojnici z obvezno navedbo »NE ODPIRAJ – ZAVAROVANJE – NAROČILO 430-0001/2020« in z obvezno navedbo pošiljatelja.

Številka JN na portalu javnih naročil: JN000401/2020-W01

Rok za oddajo ponudb je potekel.

Bovec, 17.12.2019

Občina Bovec obvešča da, je na portalu javnih naročil17.12.2019 objavljeno naročilo Izdelava druge spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Bovec (SD OPN-2) Oznaka naročila je JN008679/2019-B01.

Javno naročilo je  objavljeno tudi v Uradnem listu Evropske unije,  številka objave 2019/S 243-597742.

DOKUMENTACIJA


Rok za prejem ponudb ali prijav je potekel.

Bovec, 21. 11. 2019

Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin In Kanal ob Soči je na Portalu javnih naročil objavila javno naročilo

»Izvajanje tehničnih nalog v zvezi z vzdrževanjem plovbnega območja in upravljanjem vstopno izstopnih mest na reki Soči in na reki Koritnici«. (Oznaka naročila je JN008122/2019-B01)

Rok za oddajo ponudb  je potekel.

Bovec, 27.09.2019

Občina Bovec obvešča da, je na portalu javnih naročil 27.09.2019 objavljeno naročilo Izdelava druge spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Bovec (SD OPN-2)  Oznaka naročila je JN006768/2019-B01.

DOKUMENTACIJA

Javno naročilo je  objavljeno tudi na  portalu EU, številka objave   2019/S 188-457562.


Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje je potekel.

Bovec, 19.09.2019

Občina Bovec obvešča, da je na Portalu javnih naročil 19.09.2019 objavljeno naročilo

Javni natečaj za ODPRTI, PROJEKTNI, ENOSTOPENJSKI NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE ZA: ŠPORTNA DVORANA BOVEC Oznaka naročila je JN006536/2019-I01.

Z javnim natečajem bo izbrana strokovno najprimernejša in najustreznejša urbanistična, arhitekturna in krajinsko – arhitekturna rešitev in v nadaljnjih korakih tudi izdelovalec projektne dokumentacije za novogradnjo športne dvorane. Na obravnavanem območju naročnik načrtuje novogradnjo športnega objekta z vsemi potrebnimi spremljajočimi prostori, povezovalnim hodnikom do osnovne šole in pripadajočo zunanjo ureditvijo, zunanjimi športnimi igrišči, otroškim igriščem in parkirišči.
Nova športna dvorana bo namenjena izvajanju športne vzgoje na osnovni šoli ( prednostno ), lokalnim potrebam za izvajanje rekreacije, nudenju dodatne ponudbe turističnih storitev rekreacije, ter nudenju dodatne ponudbe za športne priprave in tekmovanja reprezentanc in klubov.

Javno naročilo je objavleno tudi na portalu  Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenje.

Rok za prijavo je potekel.