Bovec, 22. 5. 2019

Občina Bovec objavlja

Javno naročilo Izgradnja Gasilskega doma z večnamensko dvorano Srpenica.

 

Popis električne inštalacije
Popis gradbeno obrtniških del
Popis meteorna in fekalna kanalizacija
Popis strojne inštalacije
Popis telekomunikacij
Rekapitulacija del Gasilski dom Srpenica

PDF NAČRTI 1. del
PDF NAČRTI 2. del
PDF NAČRTI 3. del

Javno naročilo je objavljeno na portalu javnih naročil pod št. JN003277/2019-B01.

 

Rok za oddajo ponudb je potekel.

Bovec, 15.5.2019

Občina Bovec objavlja Javno naročilo za izgradnjo mostu v vasi Soča.

1. Razpisna dokumentacija

2. Vodilna mapa

3. Popis del

4. Načrt gradbenih konstrukcij

5. Načrt strojnih instalacij in strojne opreme

6. Načrt telekomunikacij

7. Varnostni načrt

Naročilo Izgradnja mostu v vasi Soča je dne 15.5.2019 objavljeno na portalu javnih naročil pod št. JN003084/2019-W01.

Povezava: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=309073

Rok za oddajo je potekel.

Bovec, 13. 11. 2018

Občina Bovec objavlja
Javno naročilo male vrednosti za Izgradnjo Ribiške hiše v Kalu-Koritnici –
1. faza.

Javno naročilo je objavljeno na portalu javnih naročil pod št. JN007833/2018-W01.

Prijava je možna samo elektronsko preko e-JN.
Razpisna dokumentacija s prilogami je dosegljiva na Portalu JN.

Zaradi obsežnosti datotek je celoten PZI za objekt Ribiške hiše naložen na
tej spletni povezavi.

Ribiška hiša Celota ZIP

Prijava je možna do 4.12.2018 do 10.00.