Bovec, 21. 5. 2021

Občina Bovec objavlja

 

Javno naročilo ”Zagotavljanje obratovanja črpališča na javnem letališču Bovec” – POVABILO K ODDAJI PONUDBE

OBRAZEC 12 – PREDRAČUN

OBRAZEC 13 – SPECIFIKACIJA PREDRAČUN

Javno naročilo je objavljeno na Portalu javnih naročil pod št. JN003273/2021-B01 in  v Uradnem listu Evropske unije pod številko objave 2021/S 098-256962 in v informacijskem sistemu e-JN.

Rok za oddajo ponudbe je potekel.

Bovec, 26.3.2021

Občina Bovec objavlja javno naročilo

Odstranitev stare in izgradnja nove viseče brvi Jablanca

  • Objavljeno na Portalu javnih naročil pod številko objave JN01850/2021-W01  in v informacijskem sistemu e-JN.

Rok za prejem ponudb je 12.4.2021 10.00.

Bovec, 2.4.2021

Občina Bovec je objavila popravek za

JN Odstranitev stare in izgradnja nove viseče brvi Jablanca

Rok za prejem ponudb je potekel.

Občina Bovec

objavlja Vabilo k oddaji ponudb za namestitev omrežja WiFi4EU

RAZPISNA DOKUMENTACIJA:

Zaradi slabih vremenskih razmer in zaradi tega slabih pogojev za ogled terena ter pripravo ustreznih ponudb Občina Bovec podaljšuje rok za oddajo ponudb za namestitev omrežja WiFi4EU oz. za dostavo ponudbe prve faze v zvezi s tem zbiranjem ponudb za en teden, to je iz 5.10.2020 do 12.00 na 12.10.2020 do 12.00, tako da se celoten postopek, torej tudi dostava ponudbe druge faze ter pogajanja, zamakne za en teden. Rok izvedbe naročila izbranega ponudnika ostaja enak, 15.12.2020.

Za podrobne informacije v zvezi s točkami, ki so predmet povpraševanja, se lahko obrnete tudi na Roberta Kokošina, upravnika objektov Občine Bovec, tel.: 041/304 337.

Rok za dostavo ponudbe prve faze je ponedeljek, 12.10.2020 do
12. ure na e-naslov skrbnice projekta
cecilija.avsenik@bovec.si .

Glede na prejeta zastavljena vprašanja posredujemo še nekatera pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe:

  1. Kolona v OBR_3 IN OBR_4 z dikcijo »stroški namestitve WiFi4EU omrežja (brez DDV)« se podvaja, ker mora biti v ponudbi identična, pri čemer v OBR_3 sledita koloni »stroški vzdrževanja in upravljanja omrežja za 36 mesecev brez DDV« ter »stroški naročnine za storitev internet za 36 mesecev brez DDV«, pri OBR_4 pa mora biti pred kolono »stroški namestitve WiFi4EU omrežja brez DDV« podana natančna specifikacija opreme in storitev, ki so predmet predračunske vrednosti namestitve, ki se jo vpiše za vsako posamezno dostopovno točko posebej.
  2. Ponudbo morajo ponudniki pripraviti sami. Občina Bovec za namen vzpostavitve WiFi4EU točk ni namensko pridobivala nobenih dovoljenj in soglasij, zato se morajo ponudniki opreti izključno na lastne zmogljivosti in njihovo že razpolagajoče omrežje možnih povezav in obstoječe električne priključke ter za postavitev opreme tudi predvideti obveznost pridobitve dovoljenj/soglasij. Ker Občina Bovec tehničnih rešitev, med drugim tudi za vzpostavitev zunanje točke na Plužnah in Virju, ne pozna, je tudi povpraševanje zastavila dvofazno, tako da ponudniki morajo sami predvideti logistiko postavitve, lahko tudi variantno. Po proučitvi prispelih ponudb se bo naročnica odločila, katere točke bo umestila v drugo fazo zbiranja ponudb ter po prispelosti ponudb druge faze izvedla pogajanja ter se v skladu s podanimi merili odločila za izvajalca.

Rok za dostavo ponudbe  je potekel.

Bovec. 4. 3. 2020

Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin In Kanal ob Soči je 4. 3. 2020 na Portalu javnih naročil objavila javno naročilo Izvajanje tehničnih nalog v zvezi z vzdrževanjem plovbnega območja in upravljanjem vstopno izstopnih mest na reki Soči in na reki Koritnici.

Številka JN na portalu javnih naročil: JN001366/2020-W01

Rok za oddajo ponudb je potekel.

Bovec, 27.1.2020

Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin In Kanal ob Soči je 27. 1. 2020 na Portalu javnih naročil objavila javno naročilo Izvajanje tehničnih nalog v zvezi z vzdrževanjem plovbnega območja in upravljanjem vstopno izstopnih mest na reki Soči in na reki Koritnici.

Rok za oddajo ponudb preko sistema e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si je torek, 4. februar 2020, do 11.00.

Zavarovanje za resnost ponudbe so ponudniki dolžni predložiti v fizični obliki na naslov: MEDOBČINSKA UPRAVA OBČIN Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči, Trg svobode 2, 5222 Kobarid najkasneje do roka za prejem ponudb (prejemna teorija) – torek, 4. februar 2020, do 11.00.

Menično izjavo in menico ponudniki oddajo v zapečateni ovojnici z obvezno navedbo »NE ODPIRAJ – ZAVAROVANJE – NAROČILO 430-0001/2020« in z obvezno navedbo pošiljatelja.

Številka JN na portalu javnih naročil: JN000401/2020-W01

Rok za oddajo ponudb je potekel.