Bovec, 24.12.2021

Občina Bovec objavlja

Javno naročilo DRŽAVNO KOLESARSKO OMREŽJE GORIŠKE RAZVOJNE REGIJE – Ureditev državne kolesarske povezave na območju občine Bovec – 1., 2., 3. pododsek v 1. odseku Bovec – Čezsoča

Občina Bovec vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo ponudbo, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije. Javno naročilo je objavljeno pod številko objave JN008703/2021-B01.

Rok za oddajo ponudbe je 27. januar 2022 do 11:00 ure.

Podrobnejša specifikacija naročila je razvidna iz projektne dokumentacije in Specifikacije predračuna za kolesarsko Bovec-Čezsoča.

Rok izvedbe del je 30. oktober 2022.

Ponudba mora biti izdelana po načelu »dejanske količine in fiksne enotne cene«.

Ogled lokacije na terenu samem je organiziran: 11. 1. 2022 ob 10:00; prijava  po e-pošti na: obcina.gradnje@bovec.si; najkasneje do 7. 1. 2022 do 12:00; naročnik bo posredoval navodila o zbornem mestu in poteku oglede vsem zainteresiranim prijavljenim.

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj je 17. januar 2022 do 12:00 ure. Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal. Vsa komunikacija v zveza z javnim naročilo poteka preko portala https://ejn.gov.si.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

1_Navodila za pripravo ponudbe Ureditev državne kolesarske povezave Bovec-Čezsoča

4_Samostojna ponudba PDF
4_Samostojna ponudba WORD

5_Skupina izvajalcev PDF
5_Skupina izvajalcev WORD

6_Podatki o podizvajalcih PDF
6_Podatki o podizvajalcih WORD

7_Izjava ponudnika PDF
7_Izjava ponudnika WORD

8_Predračun kolesarska Bovec PDF
8_Predračun kolesarska Bovec XLSX

9_Specifikacija predračuna kolesarska Bovec PDF
9_Specifikacija predračuna kolesarska Bovec XLSX

10_Vodja gradnje PDF
10_Vodja gradnje WORD

11_Vodja del PDF
11_Vodja del WORD

12_Vodja elektro montažnih del PDF
12_Vodja elektro montažnih del PDF

13_Reference ponudnika PDF
13_Reference ponudnika WORD

14_Vzorec gradbene pogodbe PDF
14_Vzorec gradbene pogodbe WORD

15_Izjava Uredba o zelenem Javnem naročilu PDF
15_Izjava Uredba o zelenem Javnem naročilu WORD

16_Menična izjava za zavarovanje za resnost PDF
16_Menična izjava za zavarovanje za resnost WORD

17 _ Vzorec zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti PDF
17 _Vzorec zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti WORD

18 _Vzorec za odpravo napak v garancijskem roku PDF
18 _Vzorec za odpravo napak v garancijskem roku WORD

19 _Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence PDF
19_Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence PDF

ESPD obrazec

 

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

2.0_VODILNI NACRT

2.1_NACRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ

2.2_NACRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ

2.3.I_NACRT ELEKTROTEHNIKE_CR

2.3.II_NACRT ELEKTROTEHNIKE_EE

2.3.III_NACRT ELEKTROTEHNIKE_TK

2.4. GG POROČILO

2.5. PREDRAČUNSKI ELABORAT

 

POPRAVEK RAZPISNE DOKUMENTACIJE (04.01.2022)

Navodila za pripravo ponudbe-POPRAVEK RD
Navodila za pripravo ponudbe ČISTOPIS 
8_Predračun kolesarska Bovec 
16_Menična izjava za zavarovanje resnost ponudbe

 

POPRAVEK RAZPISNE DOKUMENTACIJE (11.01.2022)

Navodila za pripravo ponudbe-POPRAVEK RD 2
Kulturnovarstveno soglasje_DRR Bovec_Čezsoča
Kulturnovarstveni pogoji_DRR_Bovec_Čezsoča

 

Rok za prijavo je potekel.

 

Bovec, 27. 7. 2021

Občina Bovec objavlja

Novogradnja športne dvorane Bovec

Objava v uradnem listu RS  https://www.enarocanje.si/images/slologo.png JN005144/2021-B01  in

Evropskem uradnem listu  2021/S 144-381826.

 

Popis del športna dvorana 

Arhitektura

Elektroinštalacije

Strojne inštalacije

Zunanja ureditev

Gradbeno dovoljenje

ESPD OBRAZEC – športna dvorana

POPRAVLJEN POPIS DEL  23.8.2021

DOPOLNITEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE 18.8.2021

Shema zasteklitve svetlobnik

Shema sanitarne opreme

Shema ograj garažne odprtine

Rok za oddajo ponudb je potekel.

 

 

Bovec, 21. 5. 2021

Občina Bovec objavlja

 

Javno naročilo ”Zagotavljanje obratovanja črpališča na javnem letališču Bovec” – POVABILO K ODDAJI PONUDBE

OBRAZEC 12 – PREDRAČUN

OBRAZEC 13 – SPECIFIKACIJA PREDRAČUN

Javno naročilo je objavljeno na Portalu javnih naročil pod št. JN003273/2021-B01 in  v Uradnem listu Evropske unije pod številko objave 2021/S 098-256962 in v informacijskem sistemu e-JN.

Rok za oddajo ponudbe je potekel.