Bovec, 22.5.2023

Občina Bovec na podlagi 7. člena Statuta Občine  Bovec (Uradni list RS št.72/6, 89/10 in 75/17) in Odloka o proračunu Občine Bovec za leto 2023 ( Uradni list RS št.34/23), objavlja

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV NA PODROČJU DRUŽBENIH DEJAVNOSTI V OBČINI BOVEC V LETU 2023.

Rok za prijavo je 12.6.2023.