Bovec, 02.02.2021

Na podlagi 58. člena, 4. točke prvega odstavka 68. člena, drugega odstavka 70. člena in skladno z 59. členom ter drugimi Zakona o javnih uslužbencih(Uradni list RS, št. 63/07, 65/08)(v nadaljevanju: ZJU)Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec,

objavlja Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta

SVETOVALEC– PRIPRAVNIK (C027005)

Vloga za zaposlitev

Rok za prijavo je potekel.