Bovec, 14.11.2022

Sprememba javnega naročila »Novogradnja poslovno stanovanjskega objekta Srpenica 41«

Obveščamo vas, da je Občina Bovec, kot naročnik, objavila na Portalu javnih naročil; spremembo javnega naročilo male vrednosti za gradnje »Novogradnja poslovno stanovanjskega objekta Srpenica 41«  (št. objave JN007564/2022-W01; https://www.enarocanje.si/App/Obrazec/?id_obrazec=463073). Sprememba se navezuje na podaljšanje roka oddaje ponudb, odpiranja ponudb in sprejemanja vprašanj ponudnikov.

Rok za oddajo ponudbe je 1. december 2022 do 12:00 ure.

Rok odpiranja ponudb je 1.december 2022 ob 13:01, preko portala eJN.

Rok izvedbe del je 31. december 2023.

 

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj je 25. november 2022 do 12:00 ure. Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal. Vsa komunikacija v zveza z javnim naročilo poteka preko portala https://ejn.gov.si.

Obveščamo vas, da je Občina Bovec, kot naročnik, objavila na Portalu javnih naročil; javno naročilo male vrednosti za gradnje »Novogradnja poslovno stanovanjskega objekta Srpenica 41«  (št. objave JN007564/2022-W01; https://www.enarocanje.si/App/Obrazec/?id_obrazec=463073).

Občina Bovec vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo ponudbo, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.

Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/462968/RD_Srpenica_41.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/462968/espd/3_Narocnik_ESPD_Srepnica_41.zip

Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na
URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=19870

Rok za oddajo ponudbe je 24. november 2022 do 12:00 ure.

Rok izvedbe del je 31. december 2023.

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj je 18. november 2022 do 12:00 ure. Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal. Vsa komunikacija v zveza z javnim naročilo poteka preko portala https://ejn.gov.si.