Bovec, 9.5.2014

Občina Bovec  na podlagi na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011) ter Pravilnika o oddajanju nepremičnega premoženja Občine Bovec v najem (Uradni list RS, štev. 55/2011)  objavlja

Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem za gostinsko dejavnost v prostorih trdnjave Kluže.

Obrazci

RAZPIS JE ZAKLJUČEN.