Bovec, 08. 06. 2020

Občina Bovec na podlagi Pravilnika o sofinanciranju kulturnih programov in projektov v občini Bovec (Uradno glasilo št. 1/05) ter Letnega programa kulture v Občini Bovec za leto 2019, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Bovec na svoji 11. redni seji dne 15.5.2020, objavlja

Javni razpis za sofinanciranje programov kulture v Občini Bovec za leto 2020.

Razpisna dokumentacija

Rok za prijavo je 09.07.2020