Na podlagi 17. in 21. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17), 10. člena Pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje Letnega programa športa v občini Bovec (Ur. l. RS, št. 27/17) in določb Letnega programa športa v občini Bovec za leto 2019 (sprejet na 6. redni seji Občinskega Občine Bovec dne, 13.6.2019) Občina Bovec objavlja

Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v občini Bovec za leto 2019.

– Pogodba
– Obrazci
– Označitev kuverte

Rok za prijavo je potekel.