BOVEC, 21.JUNIJ 2013

Na podlagi sklepa 25. redne seje Občinskega sveta Občine Bovec z dne 20.06.2013, v skladu z 9. členom Pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Bovec po Uredbi za skupinske izjeme (Uradni list RS, št. 52/2007) Občina Bovec objavlja JAVNI RAZPIS za naložbe v kmetijska gospodarstva (ukrep1).

RAZPIS KMETIJSTVO

VLOGA IN OBRAZCI KMETIJSTVO

ZAHTEVEK IN POROČILO

RAZPIS JE ZAKLJUČEN.