Bovec, 20.4. 2018

Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona SZ-1 (Uradni list RS, št. 69/03 s spremembami), Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur. list RS, št. 14/04 s spremembami), Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06- uradno prečiščeno besedilo s spremembami), Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS št. 3/07-uradno prečiščeno besedilo s spremembami) OBČINA BOVEC objavlja

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM

Vloga za prijavo na razpis

Razpis je objavljen v Uradnem listu št. 27/2018.

Rok za oddajo vlog je potekel.