V skladu s 22. členom Zakonom o spodbujanju turizma (Uradni list RS, št. 13/2018) in 4. členom Odloka o turistični taksi v Občini Bovec (Uradni list RS, št. 50/2018, 52/2018, 92/2020 in 52/2022), Občina Bovec objavlja

Javni poziv za posredovanje podatkov, ki bodo osnova za izračun pavšalnega zneska turistične takse v občini Bovec za leto 2022 – PDF format

Občina poziva zavezance za posredovanje najemnih pogodbe za leto 2022 in kopijo napovedi davka za odmero dohodnine od oddajanja premoženja v najem pristojnemu davčnemu organu za leto 2022 na podlagi Odloka o turistični taksi v občini Bovec (Uradni list RS, št. 50/2018, 52/2018, 92/2020 in 52/2022) do vključno 31.01.2023 na naslov: Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230  Bovec na elektronski naslov obcina.info@bovec.si in elektronski obrazec.

Javni poziv za posredovanje podatkov, ki bodo osnova za izračun pavšalnega zneska turistične takse v občini Bovec za leto 2022 – do 31.1.2023