BOVEC 14.7.2017

Občina Bovec na podlagi prvega odstavka 58. člena ter četrtega odstavka 82. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07- UPB-3 in naslednji, v nadaljnjem besedilu ZJU) objavlja javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta na položaju

TAJNIKA OBČINSKE UPRAVE OBČINE BOVEC.

 Razpis je zaključen.

Obveščamo, da je bil na javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta tajnik občinske uprave Občine Bovec, ki je bil 14. 7. 2017 objavljen na spletni strani Občine Bovec in na Zavodu za zaposlovanje, izbran kandidat.