Bovec, 15.11. 2019

Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona SZ-1 (Uradni list RS, št. 69/03 s spremembami), Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur. list RS, št. 14/04 s spremembami), Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06- uradno prečiščeno besedilo s spremembami), Zakona o socialnem varstvu ( Uradni list RS št. 3/07-uradno prečiščeno besedilo s spremembami)

Občina Bovec objavlja

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM

OBRAZEC: VLOGA ZA PRIJAVO

Rok za oddajo vlog je potekel.