Višina sredstev: 27.497,87 €

Začetek projekta: 2. oktobra 2017

Zaključek projekta: 30. novembra 2018

Status: Zaključeno

Ime operacije: RAZVOJ NOVIH PRODUKTOV MUZEJA STRGULČEVA HIŠA
Akronim: MUZEJ STERGULCEVA HIŠA
Prijavitelj: Občina Bovec
Projektni partnerji:Kulturno društvo Golobar Bovec

Društvo od ovce do izdelka

Začetek in zaključek operacije 2. 10. 2017–30. 11. 2018
Vrednost operacije 27.497,87 €
Upravičeni stroški operacije 24.630,15 €
Zaprošen % sofinanciranja 85 %
Odobrena vrednost sredstev 20.935,63 €
Operacija je bila s strani Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja potrjena z Odločbo o pravici do sredstev št. 33152-50/2017/7 dne 2. 10. 2017.

Vsebina operacije:

Z operacijo želimo dvigniti prepoznavnost kulturne dediščine na Bovškem in pridobiti dodaten turističen produkt za obiskovalce doline ter osnovati pomemben subjekt za ozaveščanje lokalnega prebivalstva o pomenu dediščine. Bovec je danes prepoznan predvsem po športnem in pohodniškem turizmu. Ima bogato zgodovino, katera je premalo ponujena v okviru turističnega produkta. Muzejska zbirka v Sterguljčevi hiši je zelo dobra izhodiščna točka za razvoj kulturno – turistične panoge. Z nadgradnjo zbirke, vzpostavitvijo kulturne info točke in s spodbujanjem lokalnega prebivalstva za aktivno sodelovanje pri vsebinski zasnovi muzeja se želi postaviti temelje za razvoj kulturno – turističnega produkta.

Aktivnosti operacije:

Ureditev muzejske zbirke

  • Izdelava arheoloških replik
  • Priprava promocijskega materiala (panoji, zgibanka Arheologija na Bovškem, tablice z imenom, podnapisi)
  • Odkup predmetov (obleka – kreacija Boruta Šulina, bronasti kipec boginje Minerve, miza, predalnik z marmorno ploščo in ogledalom ter konjiček, last družine Stergulc)
  • Nakup projektorja
  • Obrtniška dela pri urejanju zbirke

Animacija za oživitev muzeja

  • Vzpostavitev info točke za razvoj turističnega vodništva v Muzeju Sterguljčeva hiša (zaposlitev muzejskega informatorja)
  • Izvedba kulturne prireditve in pogostitev z lokalno hrano ob uradnem odprtju dopolnjene zbirke
  • Izvedba delavnic in predavanja (tematske in izobraževalne delavnice za pripravo vsebin za dopolnitev ter nadgradnjo zbirke)

Povezave:

Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

Spletna stran Program razvoja podeželja: https://www.program-podezelja.si/sl/


Poročilo Oblikovanje tem za interpretacijo v Stergulčevi hiši z dne, 24.4.2018

Oblikovanje tem za interpretacijo v Stergulčevi hiši – povzetek 3. srečanja

Poročilo o predavanjih in delavnici interpretacije v Bovcu 16.3.2018

Vabilo na 3. delavnico:  Oblikovanje tem za interpretacijo v Stergulčevi hiši

Sredstva interpretacije dediščine pri razvoju produktov Stergulčeva hiša – povzetek 2. srečanja

Vabilo na 2. delavnico: Sredstva interpretacije

Vabilo na 1. delavnico: Razvoj novih produktov muzeja Stergulčeva hiša

POROČILO O INTERPRETACIJE DEDIŠČINE PRI RAZVOJU PRODUKTOV STERGULČEVA HIŠA Z DNE, 27. 1. 2018

Vloga interpretacije dediščine pri razvoju produktov Stergulčeva hiša – povzetek 1. srečanja