Status: V teku

Vodilni partner: LAS Dolina Soče, Posoški razvojni center Tolminsdki muzej, Občina Bovec,
Projektni partnerji: Občina Kobarid, Občina Kanal ob Soči, Občina Tolmin,
Trajanje projekta: 1. 9. 2021 – 31. 12. 2022
Projektno območje: območje LAS Dolina Soče (naselja: Bovec, Kanal, Kobarid, Tolmin)
Skupna vrednost: 21.162,26 €
Upravičeni stroški: 20.000,00 €
Odobrena vrednost: 16.000,00 €
Zaprošen % sofinanciranja 80 %

Projekt je bil s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo potrjen z Obvestilom št. 331-11/2015/144 z dne 19. 7. 2021.
Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

VSEBINA:

Projekt se izvaja v urbanih območjih LAS Dolina Soče in je namenjen povezovanju lesarjev na območju LAS Dolina Soče z namenom ustvarjanja dodane vrednosti, inovativnosti pri kreiranju novih proizvodov, promocije in skupnem nastopu na trgu.

Z aktivnosti projekta se namerava:

 • pridobiti zaupanje lesarjev za sodelovanje na projektu,
 • povezati mizarje v skupino proizvajalcev,
 • povečati konkurenčnost,
 • pritegniti k projektu ljudi s področja oblikovanja,
 • izvajati kreativne delavnice z namenom povezovanja mizarjev in kreatorjev, oblikovalcev, konstruktorjev ter drugih oseb, ki imajo inovativne in ekonomsko zanimive produkte,
 • izdelati katalog izdelkov,
 • izvesti mobilne predstavitvene razstave izdelkov lesarjev po javnih ustanovah,
 • vzpostaviti sistem za pridobivanje informacij o poseku mizarske hlodovine.

AKTIVNOSTI:

 1. Vodenje, koordiniranje in delo na projektu
  2.Marketing
  • Fotografiranje lesarjev in izdelkov za katalog
 • Oblikovanje in izdelava kataloga ponudnikov
 • Nabava razstavnih kulis – ROLL up
 • Izdelava razstavnih kulis – leseni del
 1. Dvig konkurenčnosti
 • Izvedba delavnic za mizarje “Masiva kot poslovna priložnost”
 1. Kreiranje izdelkov
 • Priprava vsebin za podporo delavnicam kreiranja izdelkov
 • Izvedba uvodne delavnice
 • Delavnice za kreiranje tipičnih izdelkov iz masivnega lesa

CILJI:

 • Ustanovitev skupine proizvajalcev
 • Povečati prepoznavnost izdelkov in izdelovalcev iz lesa doline Soče
 • Ustvariti pogoje, da mizarski les ostane v dolini Soče
 • Ustvariti nove produkte

REZULTATI:

 • Vzpostavljeno partnerstvo
 • Izboljšana konkurenčnost
 • Izvedena izobraževanja
 • Izdelan katalog
 • Izdelane kulise/leseni izdelki
 • Izvedene razstave

KORISTI ZA OBMOČJE:

Vzpostavljeno partnerstvo bo predvsem pripomoglo k povečani uporabi lokalnega lesa in dvigu prepoznavnosti domačih lesenih izdelkov.

Povezave:
• Evropski strukturni in investicijski skladi
• Evropski sklad za regionalni razvoj