Status: V teku

Vodilni partner: LAS Dolina Soče, Posoški razvojni center
Projektni partnerji:
Občina Bovec, Občina Kanal ob Soči, Občina Kobarid, Občina Tolmin, Turistično društvo Most na Soči, Kulturno tehnično turistično društvo Baška dediščina, Medobčinsko društvo prijateljev mladine za Goriško
Trajanje projekta: 1. 1. 2022 – 30. 4. 2023
Projektno območje: območje LAS Dolina Soče (naselja: Breginj, Bovec, Kanal, Kobarid, Most na Soči, Podbrdo, Tolmin)
Skupna vrednost: 122.192,25 €
Upravičeni stroški: 106.891,00 €
Odobrena vrednost: 85.512,79 €
Zaprošen % sofinanciranja 80 %

Projekt je bil s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo potrjen z Obvestilom št. 331-11/2015/160 z dne 11. 3. 2022.
Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

VSEBINA:

Projekt »Lokalno – Urbano – Povezovalno« je namenjen razvoju, trženju in rabi lokalnih pridelkov / izdelkov, kar bo vodilo k ohranjanju oz. potencialnemu ustvarjanju delovnih mest na območju LAS Dolina Soče. Poleg tega bo spodbujal povezovanje različnih deležnikov na področju proizvodnje lokalne hrane, obrti in tradicij.

Z aktivnosti projekta se namerava:

 • nadgraditi javne prostore za potrebe trženja lokalnih pridelkov / izdelkov,
 • povezati lokalne proizvajalce in ponudnike,
 • pospeševati prodajo in rabo lokalnih pridelkov / izdelkov,
 • obogatitvi lokalno ponudbo,
 • povečati prepoznavnost lokalnim produktov,
 • oživljati in promovirati lokalno tradicijo,
 • pospeševati vključevanje ranljivih skupin,
 • izboljšati kakovost življenja lokalnih prebivalcev, obiskovalcev in turistov,
 • povečati prepoznavnost posameznega naselja in celotnega območja.

AKTIVNOSTI:

 1. Vodenje in koordiniranje
 2. Tržnica
 • Nabava klopi z naslonjalom in brez naslonjala, kovinskih košev, potnikov za vodo ter obnova obstoječih smetnjakov na trgu v Bovcu
 • Ureditev (protivlomna ograditev) tržnice v Kanalu
 • Nabava opreme (notranja lesena oprema, hladilna naprava, lesene mize in klopi) in ureditev butične trgovinice v Breginju
 • Nabava opreme (šotor in vrtne garniture) za tržnico na Mostu na Soči
 1. Lokalno – urbano
 • Promocija butične trgovinice (logotip, nalepke)
 • Izdelava knjižice receptov starih kmečkih jedi
 • Oblikovanje spominka / izdelka “Kapljica Soče”
 • Kreiranje / oblikovanje in izdelava darilnega programa, oblikovanje kataloga
 1. Prireditev
 • Organizacija in izvedba treh dogodkov v Bovcu
 • Organizacija in izvedba dogodba »FrikaFest«
 • Izvedba dogodka v Breginju

CILJI:

 • nadgraditi javne prostore, nabaviti opremo
 • povezati ponudnike in dosegati optimalno dobavno verigo lokalnih produktov
 • razviti / oblikovati / izdelati darilni program in katalog darilnih / protokolarnih • daril, knjižico starih receptov ter produkt »Kapljica Soče«
 • promovirati ponudnike in lokalne pridelke / izdelke
 • ohranjati lokalno tradicijo
 • organizirati prireditev in dogodke

REZULTATI:

 • urejena javna površina
 • nabavljena oprema
 • oblikovan darilni program in izdelan katalog darilnih / protokolarnih daril
 • izdelana knjižica starih receptov in produkt »Kapljica Soče«
 • izvedeni dogodki / prireditev

KORISTI ZA OBMOČJE:
Urbana naselja in s tem območje LAS Dolina Soče bo pridobilo:

 • kakovostne površine za trženje lokalnih pridelkov / izdelkov
 • boljše zaposlitvene možnosti oz. ohranitev obstoječih delovnih mest
 • boljše življenjske pogoje in možnost vključevanja ranljivih skupin
 • možnost promocije in povezovanj
 • večjo rabo lokalnih pridelkov / izdelkov
 • večjo konkurenčnost
 • višji nivo znanj in veščin

POVEZAVE:
• Evropski strukturni in investicijski skladi
• Evropski sklad za regionalni razvoj