Bovec, 10. november 2021

Občina Bovec objavlja

K.O. BOVEC

Namero sklenitve neposredne pogodbe za prodajo premičnega premoženja – maloprodaja lesa za občane občine Bovec z občinskih gozdnih zemljišč s parc. št. 4798/32, 8069/5, 7174/9, 8544, 4930/1, 5014/9, 8025/193, 7950/6, 8025/60, 8025/195, 1050 k.o. Bovec

Odločba o odobritvi poseka izbranih dreves.

K.O. KORITNICA

Namero sklenitve neposredne pogodbe za prodajo premičnega premoženja – maloprodaja lesa za občane občine Bovec z občinskih gozdnih zemljišč s parc. št. 1592/5, 1531/2, 1634/8, 1229/1 k.o. Koritnica in parc. št. 8025/152 k.o. Bovec

Odločba o odobritvi poseka izbranih dreves.

 

K.O. LOG POD MANGRTOM

Namero sklenitve neposredne pogodbe za prodajo premičnega premoženja – maloprodaja lesa za občane občine Bovec z občinskih gozdnih zemljišč s parc. št. 704/2, 708/40 k.o. Log pod Mangartom,  parc. št. 396/5 k.o. Strmec in parc. št. 4930/1 k.o. Bovec

Odločba o odobritvi poseka izbranih dreves.

K.O. SOČA

Namero sklenitve neposredne pogodbe za prodajo premičnega premoženja – maloprodaja lesa za občane občine Bovec z občinskih gozdnih zemljišč s parc. št. 643/76, 391/16, 1003/1, 125/57, 643/74, 1003/31, 391/15 k.o. Soča leva in parc. št. 85/9 k.o. Soča desna

Odločba o odobritvi poseka izbranih dreves.

K.O. SRPENICA

Namero sklenitve neposredne pogodbe za prodajo premičnega premoženja – maloprodaja lesa za občane občine Bovec z občinskih gozdnih zemljišč s parc. št. 2482/24, 2100/1, 2100/2 k.o. Srpenica

Odločba o odobritvi poseka izbranih dreves.

K.O. ŽAGA

Namero sklenitve neposredne pogodbe za prodajo premičnega premoženja – maloprodaja lesa za občane občine Bovec z občinskih gozdnih zemljišč s parc. št. 2613/6, 2613/8 k.o. Srpenica in parc. št. 1564/54, 1336/1, 1676/235, 1560/82 k.o. Žaga

Odločba o odobritvi poseka izbranih dreves.