Bovec, 28.11.2017

Občina Bovec obljavlja:

Namero oskleniti neposredne pogodbe o prodaji lesa na panju na parcelah 703/1 k. o. Log pod Mangartom in 321/40 k.o. Strmec, 1531/2, 1270, 1634/3, 17/2, in 436/8 k.o. Kal- Koritnica in 8025/145 k.o. Bovec in 8543,4930/1, 8025/145, 8025/98, 4457/1,5348/1,7174/4,7178/1 in 8025/60 vse k.o. Bovec