Bovec, 30.01. 2018

Občina Bovec obljavlja

Namero sklenitve neposredne  pogodbe za sanitarno sečnjo in izvedbo preventivnih varstvenih del  s prodajo lesa od vetroloma poškodovanega drevja  na  parc. štev. 4798/14, 8025/175, 8025/152,8025/145, 7905 in 8110/1 vse k.o. Bovec in gozdna zemljišča s parcelami št. 17/2, 16/5, in 1531/2, vse k.o. Koritnica.

Odločba o izvedbi sanitarne sečnje poškodovanih dreves v vetrolomu k.o. Bovec

Odločba o izvedbi sanitarne sečnje poškodovanih dreves v vetrolomu k.o. Koritnica

Bovec, 19.11. 2018

Občina Bovec obljavlja namero

Sklenitve neposredne  pogodbe za prodajo   premičnega  premoženja – lesa na panju z občinskega gozdnega zemljišča s parc. štev. 703/1, 703/29, 703/30, 708/40 k.o. Log pod Mangartom in parc. štev.  321/40, 396/5, 321/4, 321/5 k.o. Strmec.