Bovec, 26.06.2017

Občina Bovec objavlja na podlagi 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/2012, 24/2013, 10/2014)

Namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo v najem zemljišča, del parcele številka 1718/2 k.o. (2207) Bovec pred gostinskim lokalom Trg golobarskih žrtev 49.