Bovec, 12.03.2020

Občina Bovec objavlja

Namero sklenitve neposredne pogodbe za prodajo premičnega premoženja – maloprodaja lesa za občane občine Bovec z občinskih gozdnih zemljišč s parc. št. 8116 k.o. Bovec, 1676/237, 2018/4 obe k.o. Žaga in 1813/4, 2100/1 obe k.o. Srpenica.

ODLOČBA O ODOBRITVI POSEKA IZBRANIH DREVES

Bovec, 16.11.2020

Občina Bovec objavlja

Namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo premičnega premoženja – maloprodaja lesa za občane občine Bovec z občinskih gozdnih zemljišč s par. št. 7177, 8025/187, 7176, 8025/7, 8025/60, 8025/163, 8117/6, 5014/1, 4940/9, 8069/5, 5196/1 vse k.o. Bovec.

Bovec, 16.11.2020

Občina Bovec objavlja

Namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo premičnega premoženja – maloprodaja lesa za občane občine Bovec z občinskih gozdnih zemljišč s par. št. 556/11, 391/15, 391/6, 643/1, 391/1, 643/57, 660/1, 643/74 1003/1, 643/76 vse k.o. Soča Leva.