Bovec,13. 3. 2019

Občina Bovec objavlja

Namero o sklenitvi več neposrednih pogodb za oddajo v najem zemljišč pred lokali v centru Bovca  in sicer za del parcele 1713/1 k.o. (2207) , za del parcele 443/5 k.o. (2207) Bovec, za  del parcele št. 1718/2 k.o. (2207) Bovec, del parcele št. 1713/1 k.o.(2207) Bovec, del parcele št. 1718/2 k.o. (2207) Bovec, del parcele št. 1718/2 k.o. (2207) Bovec,  1713/1 k.o. (2207) Bovec, del parcele številka 1718/2 (2207) Bovec, parcele št. 444/3 k.o. (2207) Bovec in delu parcele št. 1718/2 k.o. (2207) Bovec.