Bovec, 13.05.2020

Namero sklenitve neposredne pogodbe za prodajo premičnega premoženja – maloprodajo lesa na panju z občinskih gozdnih zemljišč s parc. št. 1003/1, 125/17, 548/19 vse k.o. Soča desna in parc. št. 252/2 k.o. Soča leva.

Cenik maloprodaje lesa na panju v Občini Bovec.

Bovec, 13.05.2020

Občina Bovec objavlja

Namero sklenitve neposredne pogodbe za prodajo premičnega premoženja – maloprodajo lesa na panju z občinskih gozdnih zemljišč s parc. št. 4798/20, 4457/1, 4612/1, 8544, 7322, 8025/163, 1658 vse k.o. Bovec.

Cenik maloprodaje lesa na panju v Občini Bovec.

Bovec, 22.11.2019

Občina Bovec objavlja

Namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo v najem dela parcele št. 552 in 1718/5 k.o. 2207 Bovec, za namen postavitve dveh gostinskih lesenih hišic in oddaje v najem dodatnega zemljišča pred vsako od gostinskih hišic v izmeri 3x2m.