Bovec, 19.11. 2018

Občina Bovec obljavlja namero

Sklenitve neposredne  pogodbe za prodajo   premičnega  premoženja – lesa na panju z občinskega gozdnega zemljišča s parc. štev. 703/1, 703/29, 703/30, 708/40 k.o. Log pod Mangartom in parc. štev.  321/40, 396/5, 321/4, 321/5 k.o. Strmec.