Bovec, 25.04.2017

Občina Bovec objavlja na podlagi 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/2012, 24/2013, 10/2014)

Namero o sklenitvi več neposrednih pogodb za oddajo v najem zemljišč pred lokali v centru Bovca  za del parcele št. 1713/1 k.o.(2207), del parcele 1713/1 k.o. (2207) Bovec in  za del parcele 443/5 k.o. (2207) Bovec