Bovec, 4. 4. 2018

Občina Bovec objavlja

Namero o sklenitvi več neposrednih pogodb za oddajo v najem zemljišč pred lokali v centru Bovca  in sicer za del parcele 1713/1 k.o. (2207) Bovec k.o.(2207), za del parcele 443/5 k.o. (2207) Bovec in za  del parcele št. 1718/2 k.o. (2207) Bovec.