Bovec, 12.03.2020

Občina Bovec objavlja

Namero sklenitve neposredne pogodbe za prodajo premičnega premoženja – maloprodaja lesa za občane občine Bovec z občinskih gozdnih zemljišč s parc. št. 8116 k.o. Bovec, 1676/237, 2018/4 obe k.o. Žaga in 1813/4, 2100/1 obe k.o. Srpenica.

ODLOČBA O ODOBRITVI POSEKA IZBRANIH DREVES