Bovec, 13. 9. 2022

Občina Bovec objavlja

namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo premičnega premoženja – lesnih sortimentov iz gozdnega zemljišča s parc. št. 416/3 k.o. Trenta Leva za potrebe sanitarne sečnje (Lavantink)

Bovec, 13. 9. 2022

Občina Bovec objavlja

namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo premičnega premoženja – lesnih sortimentov iz gozdnega zemljišča parc. št. 416/1 k.o. Trenta Leva za potrebe sanitarne sečnje (Suhi potok)

Bovec, 9. 8. 2022

Občina Bovec objavlja

namero sklenitve neposredne pogodbe za prodajo premičnega premoženja – lesnih sortimentov iz občinskega gozdnega zemljišča s parc. št. 1003/1 k.o. Soča leva za potrebo sanitarne sečnje

Bovec, 9. 8. 2022

Občina Bovec objavlja

namero sklenitve neposredne pogodbe za prodajo premičnega premoženja – lesnih sortimentov iz občinskega gozdnega zemljišča s parc. št. 391/17, 391/15, 643/40, 643/74 vse k.o. Soča leva za potrebo sanitarne sečnje.

 

Bovec, 20. 6. 2022

Občina Bovec objavlja

namero sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo premičnega premoženja – lesnih sortimentov iz občinskega gozdnega zemljišča s parc. št. 8069/5 k.o. Bovec za potrebo sanitarne sečnje.