Bovec, 22.11.2019

Občina Bovec objavlja

Namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo v najem dela parcele št. 552 in 1718/5 k.o. 2207 Bovec, za namen postavitve dveh gostinskih lesenih hišic in oddaje v najem dodatnega zemljišča pred vsako od gostinskih hišic v izmeri 3x2m.

Bovec, 18.10.2019

Občina Bovec objavlja

Namero sklenitve neposredne  pogodbe za prodajo premičnega premoženja – lesa na panju z občinskega gozdnega zemljišča s parc. štev. 8025/163, 6199/1, 7174/4, 7176, 8025/60, 8069/1,8075/1, 8025/98, 7178/1, in 5014/1 vse k.o. Bovec.

Bovec, 9.10.2019

Občina Bovec objavlja

Namero sklenitve neposredne  pogodbe za prodajo premičnega  premoženja – lesa na panju z občinskega gozdnega zemljišča s parcelnimi številkami 703/1 in 708/40 k.o. Log pod Mangartom  in 396/5, 321/40, 321/2 in 321/25 k.o. Strmec.