Bovec,13. 3. 2019

Občina Bovec objavlja

Namero o sklenitvi več neposrednih pogodb za oddajo v najem zemljišč pred lokali v centru Bovca  in sicer za del parcele 1713/1 k.o. (2207) , za del parcele 443/5 k.o. (2207) Bovec, za  del parcele št. 1718/2 k.o. (2207) Bovec, del parcele št. 1713/1 k.o.(2207) Bovec, del parcele št. 1718/2 k.o. (2207) Bovec, del parcele št. 1718/2 k.o. (2207) Bovec,  1713/1 k.o. (2207) Bovec, del parcele številka 1718/2 (2207) Bovec, parcele št. 444/3 k.o. (2207) Bovec in delu parcele št. 1718/2 k.o. (2207) Bovec.

Bovec, 30.01. 2018

Občina Bovec obljavlja

Namero sklenitve neposredne  pogodbe za sanitarno sečnjo in izvedbo preventivnih varstvenih del  s prodajo lesa od vetroloma poškodovanega drevja  na  parc. štev. 4798/14, 8025/175, 8025/152,8025/145, 7905 in 8110/1 vse k.o. Bovec in gozdna zemljišča s parcelami št. 17/2, 16/5, in 1531/2, vse k.o. Koritnica.

Odločba o izvedbi sanitarne sečnje poškodovanih dreves v vetrolomu k.o. Bovec

Odločba o izvedbi sanitarne sečnje poškodovanih dreves v vetrolomu k.o. Koritnica