Bovec, 3. 1. 2023

Občina Bovec objavlja

namero sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo premičnega premoženja – maloprodaja lesa za občane občine Bovec z občinskih gozdnih zemljišč s parc. št. 8069/5, 8025/123, 7950/6, 8025/7, 8025/196, 8025/152, 8110/1 vse k.o. Bovec, 1634/8 in 1634/3 obe k.o. Koritnica

Odločba o odobritvi poseka izbranih dreves

Bovec, 3. 1. 2023

Občina Bovec objavlja

namero sklenitve neposredne pogodbe za prodajo premičnega premoženja – maloprodaja lesa za občane občine Bovec z občinskih gozdnih zemljišč s parc. št. 4798/32 k.o. Bovec, 695/1, 708/40, 703/1, 615 k.o. Strmec in 396/5 k.o. Strmec.

Odločba o odobritvi poseka izbranih dreves

Bovec, 29. 11. 2022

Občina Bovec objavlja

namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo premičnega premoženja – maloprodaja lesa za občane občine Bovec z občinskih gozdnih zemljišč s parc. št. 1676/237, 1676/235 in 1676/227 k.o. Žaga.

in

namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo premičnega premoženja – maloprodaja lesa za občane občine Bovec z občinskih gozdnih zemljišč s parc. št. 2100/1 k.o. Srpenica.