Na območju občine Bovec so ustanovljene krajevne skupnosti kot ožji deli občine. V vseh krajevnih skupnostih je 3272 prebivalcev.(januar 2006)

Krajevne skupnosti so pravne osebe. Naloge, organizacija in delovanje ter pravni status ožjih delov Občine Bovec so določeni s statutom in odlokom občine. Premoženje s katerim upravljajo, je last občine, razen premoženja, ki ga je pridobila s sredstvi krajanov (donacije, darila, samoprispevki).

 

Krajevne skupnosti