Datoteke k predpisu

Ime predpisaObjavljeno
Odlok o rebalansu proračuna Občine Bovec za leto 2018 11.1.2019 Uradni list RS št.3
Odlok o rebalansu proračuna Občine Bovec za leto 2018 9.11.2018 Uradni list RS št. 71
Odlok o rebalansu proračuna Občine Bovec za leto 2018 7.9.2018 Uradni list RS št. 59
Odlok o rebalansu proračuna Občine Bovec za leto 2018 6.7.2018 Uradni list RS št. 46
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Bovec za leto 2018 11.5.2018 Uradni list RS št. 32
Odlok o proračunu Občine Bovec za leto 2018 2.3.2018 Uradni list RS št. 14
Sklep o začasnem financiranju Občine Bovec v obdobju januar - marec 2018 20.12.2017 Uradni list RS št. 74
Zaključni račun proračuna Občine Bovec za leto 2018 5.4.2019 Uradni list RS št. 22
Nazaj